Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2008. gada decembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008. gadā rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 4789 milj. Ls, tai skaitā decembrī – 379.3 milj.Ls.

Rūpniecības produkcijas izlaide 2008. gadā, salīdzinot ar 2007. gadu (salīdzināmās cenās), samazinājās par 6.7%, tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 8.3%, elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 0.7%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija pieaugums par 2.4%. Lielākie apjomu kritumi bija mēbeļu ražošanā, citur neklasificētas ražošanas nozarē – par 29.8%, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 16,5%, gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanā – par 15.9%. Savukārt pieaugums - citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu būve un remonts, sliežu transportlīdzekļu ražošana un atjaunošana) – par 35.7%, automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 0.9%.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2000=100)

2008. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar 2008. gada 3. ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide, izņemot tvaika un ūdens apgādi, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem2 samazinājās par 6.3%, tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē - par 3%, apstrādes rūpniecībā - par 6.7%, elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 5.4%.

2008. gada 4. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, rūpniecības produkcijas izlaide, izņemot tvaika un ūdens apgādi, pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem, samazinājās par 12%, tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē par 2.2%, apstrādes rūpniecībā - par 14.2%, elektroenerģijas un gāzes apgādes nozarē - par 7.4%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2008. gadā un 4. ceturksnī
(salīdzināmās cenās)

2008. gads %pret 2007. gadu(neizlīdzināti)

2008. gada X-XII %, salīdzinot ar

2008. gada VII-IX (sezonāli izlīdzināts)

2007. gada X-XII (pēc darba dienuskaita izlīdzināts)

Rūpniecība, izņemot ūdens un tvaika apgāde

-6.7

-6.3

-12.0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2.4

-3.0

-2.2

Apstrādes rūpniecība

-8.3

-6.7

-14.2

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

-6.5

-16.6

-6.2

gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

-5.4

-0.6

-4.0

zivju un zivju produktu pārstrāde un konservēšana

2.7

4.9

-5.7

piena produktu ražošana

-10.3

2.1

-6.5

graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

-12.5

-3.1

-12.5

citu pārtikas produktu ražošana (maize, konditorejas izstrādājumi)

-7.1

-8.2

-4.7

dzērienu ražošana

-7.2

2.4

-7.3

Tekstilizstrādājumu ražošana

-14.5

-7.6

-23.4

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

-16.8

-1.1

-13.6

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-11.2

-2.6

-19.6

zāģēšana, ēvelēšana, impregnēšana

-18.9

-2.3

-14.9

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-6.1

-4.5

-14.9

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-7.0

-7.2

-15.0

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

-3.8

-1.6

-6.2

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

-15.9

-9.6

-25.5

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-11.8

-13.9

-16.3

Metālu ražošana

-7.7

-13.1

-10.5

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

1.6

-8.6

-20.6

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-16.5

-12.7

-30.0

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

-11.8

-17.9

-24.3

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

0.9

-33.9

-32.3

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu būve un remonts, sliežu transportlīdzekļu ražošana un atjaunošana)

35.7

-3.4

16.2

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

-29.8

-8.6

-30.4

mēbeļu ražošana

-30.6

-7.1

-29.7

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-0.7

-5.4

-7.4

2008. gada decembrī salīdzinājumā ar novembri rūpniecības produkcijas apjoms, izņemot tvaika un ūdens apgādipēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem samazinājās par 2.5%,tai skaitā apstrādes rūpniecībā - par 3.3%, elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 1.1%, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija pieaugums par 3.9%.

2008. gada decembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada decembri, rūpniecības produkcijas izlaide, izņemot tvaika un ūdens apgādi, pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem samazinājās par 14.2%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā - par 18.2%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 10.6%, elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 6.4%.

Atsevišķu apstrādes rūpniecības nozaru produkcijas apjoma pārmaiņas 2008. g. decembrī % pret 2007. g. decembri (pēc darba dienu skaita izlīdzināti dati)

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2008. gada decembrī
(salīdzināmās cenās)

2008. gada XII %, salīdzinot ar

2008. gada XI (sezonāli izlīdzināts) 2

2007. gada XII(pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

Rūpniecība, izņemot ūdens un tvaika apgāde

-2.5

-14.2

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3.9

-10.6

Apstrādes rūpniecība

-3.3

-18.2

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

0.8

-9.1

gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

0.3

-2.6

zivju un zivju produktu pārstrāde un konservēšana

-0.7

-8.4

piena produktu ražošana

1.3

-1.2

graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

1.1

-9.3

citu pārtikas produktu ražošana (maize, konditorejas izstrādājumi)

0.1

-13.9

dzērienu ražošana

-3.0

-12.8

Tekstilizstrādājumu ražošana

-1.9

-23.2

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

-23.5

-29.5

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-4.6

-29.1

zāģēšana, ēvelēšana, impregnēšana

-7.1

-23.5

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-9.9

-21.1

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-6.8

-18.7

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

-21.6

-13.2

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

-5.5

-28.2

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-5.7

-28.2

Metālu ražošana

50.5

10.0

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-9.4

-33.7

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-0.3

-35.5

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

-5.0

-36.2

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

17.2

-19.0

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu būve un remonts, sliežu transportlīdzekļu ražošana un atjaunošana)

-23.1

26.1

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

2.7

-26.3

mēbeļu ražošana

1.5

-25.4

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-1.1

-6.4

1Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku jeb kuru iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.

Rūpniecības produkcijas apjomā ieskaita ieņēmumus no saražotās produkcijas un rūpnieciska rakstura darbu (pakalpojumu) pārdošanas bez pievienotās vērtības nodokļa, gatavās produkcijas krājumu un nepabeigtās produkcijas krājumu izmaiņas pārskata perioda beigās, salīdzinot ar pārskata perioda sākumu, un pašu vajadzībām ar uzņēmuma darbaspēku saražoto iekārtu vērtību, kā arī iekārtu kapitālo remontu.

2 Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonalitātes ietekme (atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības).

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē.

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi