Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2009.g. augustā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009. gada augustā rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 285.8 milj. latu.


Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2005=100)
2009. gada augustā, salīdzinot ar 2009. gada jūliju, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem2 salīdzināmās cenās pieauga par 2.6%. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 12.6%, apstrādes rūpniecībā - par 2.5%, elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 1.4%. Lielākie pieaugumi bija farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā – par 54.9%, citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana) – par 41.4%, automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 20.6%. Savukārt, lielākie ražošanas apjoma samazinājumi bija poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā – par 11.6%, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 10.4%, dzērienu ražošanā – 9.8%.

Šā gada augustā, salīdzinot ar jūliju, atsevišķu nozaru pieaugumu ietekmēja darbinieku atvaļinājumu skaits jūlijā, kas līdz ar to arī atstāja ietekmi uz saražotās produkcijas apjomiem. Piemēram, farmācijas un automobiļu detaļu ražošanas nozarēs. Savukārt pasūtījumu apjomu palielināšanās ietekmēja ražošanas pieaugumu kuģu būves un remonta nozarē, ķīmiskā rūpniecībā, kur kāpums bija biodegvielas ražošanā, kā arī kokapstrādē, kur pieauga galvenokārt zāģmateriālu ražošanas apjomi.

2009. gada augustā, salīdzinot ar iepriekšējā gada augustu, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās samazinājās par 12.5%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā - par 13.2%, elektroenerģijas un gāzes apgādē - par 12%. Savukārt ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē pieauga par 9.5%.

Lielākais rūpniecības produkcijas izlaides samazinājums bija iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 66.1%, citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana) – par 46.2% un automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 43.3%. Savukārt pieaugums bija koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles – par 24.9%, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 12%, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – par 2.8%.Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2009. gada augustā
(salīdzināmās cenās)


2009 I – VIII %pret
2008 I-VIII
(pēc darba dienuskaita izlīdzināts)

2009 VIII %, salīdzinot ar

2009 VII(sezonāli izlīdzināts)

2008 VIII
(pēc darba dienu skaita izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-19.2

2.6

-12.5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1.2

12.6

9.5

Apstrādes rūpniecība

-21.2

2.5

-13.2

Pārtikas produktu ražošana

-12.9

0.9

-12.9

gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

-12.1

-2.8

-14.3

zivju, vēžveidīgo pārstrāde un konservēšana

-28.0

2.0

-37.1

piena produktu ražošana

-14.4

-0.5

-18.0

graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

-15.4

3.5

-11.9

konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana (maizes, cepumu, makaronu un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana)

-5.2

-0.6

-2.5

citu pārtikas produktu ražošana (konfekšu, tējas, kafijas un citu, citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana)

-11.0

10.8

-4.8

Dzērienu ražošana

-18.9

-9.8

-21.4

Tekstilizstrādājumu ražošana

-49.6

-5.8

-32.5

Apģērbu ražošana

-29.2

-1.6

-27.5

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-6.3

7.6

24.9

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-14.4

5.3

2.8

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-24.4

-11.6

-19.8

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-9.7

9.9

12.0

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-19.5

54.9

-30.1

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

-34.4

-3.8

-31.4

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-29.6

6.8

-35.4

Metālu ražošana

-14.2

1.9

-4.6

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-37.9

-1.6

-41.7

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

-29.7

-3.1

-34.6

Elektrisko iekārtu ražošana

-34.1

16.5

-30.8

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-53.7

-10.4

-66.1

Automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-54.6

20.6

-43.3

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu un laivu būve un dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana)

-52.3

41.4

-46.2

Mēbeļu ražošana

-17.3

-4.6

-8.5

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-28.9

19.6

-13.2

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-11.1

1.4

-12.0Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē: skatīt šeit

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Ramona Skakunova
Tālr. 67366953


________

1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.

2Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības.
Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi