Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2010. gada oktobrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010.gada oktobrī rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 384,9 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2005=100)

2010.gada oktobrī, salīdzinot ar 2010.gada septembri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 1.2%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā - par 1.5%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 1.9%, bet kritums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 0.6%.

2010.gada oktobrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada oktobri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 21.1%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 25%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 18.3% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 3.8%.

Lielākie rūpniecības produkcijas izlaides pieaugumi apstrādes rūpniecībā bija automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – divas reizes, citu transportlīdzekļu ražošanā (kuģu būve, dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana) – par 68.9%, elektrisko iekārtu ražošanā – par 57.2%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2010.gada oktobrī
(salīdzināmās cenās)

 

2010 I – X% pret

2009 I-X

(darba dienu skaita izlīdzināts)2

2010 X % pret

2010 IX

(sezonāli izlīdzināts)3

2009 X

(darba dienu skaita izlīdzināts)

Visa rūpniecība

13.8

1.2

21.1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

11.2

1.9

18.3

Apstrādes rūpniecība

13.8

1.5

25.0

Pārtikas produktu ražošana

-0.5

0.1

5.5

Tekstilizstrādājumu ražošana

18.3

3.3

30.1

Apģērbu ražošana

11.2

-4.9

41.1

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

31.4

1.5

20.7

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

19.6

0.9

0.2

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-5.4

39.9

9.8

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

4.6

-10.9

51.5

Metālu ražošana

17.9

2.0

14.5

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

22.4

-3.5

47.9

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

15.4

-0.7

20.5

Elektrisko iekārtu ražošana

34.9

1.9

57.2

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

69.4

9.8

100.8

Citu transportlīdzekļu ražošana (kuģu būve, dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana u.c.)

29.9

-26.1

68.9

Mēbeļu ražošana

-3.7

8.7

15.5

Elektroenerģija un gāzes apgāde

14.2

-0.6

3.8

 

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Ramona Skakunova
Tālr. 67366953

1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.
2 Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita ietekme. Šis rādītājs tiek aprēķināts tikai salīdzināšanai ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu.
3 Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības. Šis rādītājs aprēķināts tikai salīdzināšanai ar iepriekšējo periodu.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi