Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2010. gada augustā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010.gada augustā rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 359,1 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2005=100)

2010.gada augustā, salīdzinot ar 2010.gada jūliju, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 3.5%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā par 2.6%, elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 8.5%, bet kritums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 0.4%.

2010.gada augustā, salīdzinot ar iepriekšējā gada augustu, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 20.5%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 20.4%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 11.2% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 23.8%.

Lielākie rūpniecības produkcijas izlaides pieaugumi apstrādes rūpniecībā bija elektrisko iekārtu ražošanā – par 76.7%, farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā – par 56%, gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 37% un tekstilizstrādājumu ražošanā – par 34.8%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2010.gada augustā
(salīdzināmās cenās)

 

2010 I – VIII % pret

2009 I-VIII

(darba dienu skaita izlīdzināts)²

2010 VIII % pret

2010 VII

(sezonāli izlīdzināts)³

2009 VIII

(darba dienu skaita izlīdzināts)

Visa rūpniecība

12.2

3.5

20.5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

10.6

-0.4

11.2

Apstrādes rūpniecība

11.5

2.6

20.4

Pārtikas produktu ražošana

-1.9

1.2

2.7

Tekstilizstrādājumu ražošana

14.3

-9.9

34.8

Apģērbu ražošana

4.4

-13.0

22.4

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

33.2

3.1

24.6

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

27.7

16.5

14.0

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-6.8

36.9

56.0

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-3.6

5.3

26.6

Metālu ražošana

18.0

11.0

26.9

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

15.1

-2.9

37.0

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

14.2

1.4

29.5

Elektrisko iekārtu ražošana

29.1

0.3

76.7

Mēbeļu ražošana

-6.4

-3.4

-6.0

Elektroenerģija un gāzes apgāde

15.9

8.5

23.8


 

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Ramona Skakunova
Tālr. 67366953

1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.

2 Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita ietekme. Šis rādītājs tiek aprēķināts tikai salīdzināšanai ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu.

3 Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības. Šis rādītājs aprēķināts tikai salīdzināšanai ar iepriekšējo periodu.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi