Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2010. gada jūlijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010.gada jūlijā rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 339,2 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss

(2005=100)

2010.gada jūlijā, salīdzinot ar 2010.gada jūniju, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 2.3%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā par 2.7%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 0.8%, elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 0.6%.

2010.gada jūlijā, salīdzinot ar iepriekšējā gada jūliju, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās palielinājās par 18%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 18.7%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 16.4% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 12.9%.

Lielākie rūpniecības produkcijas izlaides pieaugumi apstrādes rūpniecībā bija farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanā – par 89.9%, elektrisko iekārtu ražošanā – par 75.3%,automobiļu detaļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 57.8%.

 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2010.gada jūlijā
(salīdzināmās cenās)

 

2010 I – VII % pret

2009 I-VII

(darba dienu skaita izlīdzināts)²

2010 VII % pret

2010 VI

(sezonāli izlīdzināts)³

2009 VII

(darba dienu skaita izlīdzināts)

Visa rūpniecība

11.0

2.3

18.0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

10.5

0.8

16.4

Apstrādes rūpniecība

10.2

2.7

18.7

Pārtikas produktu ražošana

-2.5

0.0

1.5

Tekstilizstrādājumu ražošana

11.5

21.7

27.5

Apģērbu ražošana

2.0

34.5

38.9

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

34.6

1.7

27.3

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

30.8

-8.4

3.3

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-13.5

0.2

89.9

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-7.4

8.5

24.9

Metālu ražošana

16.7

-5.3

23.7

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

12.2

3.6

42.1

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

12.1

-2.1

24.8

Elektrisko iekārtu ražošana

23.6

-18.0

75.3

Mēbeļu ražošana

-6.5

0.2

-5.8

Elektroenerģija un gāzes apgāde

15.1

0.6

12.9

                                                                                                                            

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datu bāzē: skatīt šeit

                                             

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Tālr. 67366953
Ramona Skakunova

 

_________

Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.

   Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.

2 Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita ietekme. Šis rādītājs tiek aprēķināts tikai salīdzināšanai ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu.

³Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības. Šis rādītājs aprēķināts tikai salīdzināšanai ar iepriekšējo periodu.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi