Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2010. gada maijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010.gada maijā rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 339,8 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2005=100)
 

2010.gada maijā, salīdzinot ar 2010.gada aprīli, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 0.3%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā par 1.3%, bet kritums bija ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 1%, elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 4.2%.

2010.gada maijā, salīdzinot ar iepriekšējā gada maiju, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 13.3%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 13.3%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 2.8% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 16.3%.

Lielākie rūpniecības produkcijas izlaides pieaugumi apstrādes rūpniecībā bija elektrisko iekārtu ražošanā – par 51.3%, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 41.2% un koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles – par 29,8%.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2010.gada maijā
(salīdzināmās cenās)

 

2010 I – V %pret 2009 I-V (darba dienuskaita izlīdzināts)²

2010 V % pret

2010 IV (sezonāli izlīdzināts)³

2009 V
(darba dienu skaita izlīdzināts)

Visa rūpniecība

9.1

0.3

13.3

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3.8

-1.0

2.8

Apstrādes rūpniecība

7.4

1.3

13.3

Pārtikas produktu ražošana

-2.2

-4.9

-0.8

Tekstilizstrādājumu ražošana

3.9

16.4

29.8

Apģērbu ražošana

-2.9

4.1

4.2

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

36.7

-3.2

29.8

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

34.6

6.8

41.2

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-20.3

4.5

-17.3

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-14.3

-4.9

-6.4

Metālu ražošana

16.2

1.0

26.1

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

4.7

-6.9

20.4

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

4.3

-16.6

19.6

Elektrisko iekārtu ražošana

-0.4

5.9

51.3

Mēbeļu ražošana

-8.2

5.5

-0.8

Elektroenerģija un gāzes apgāde

17.6

-4.2

16.3


Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Ramona Skakunova
Tālr. 67366953

_________
1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.
2 Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita ietekme. Šis rādītājs tiek aprēķināts tikai salīdzināšanai ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu.
3 Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības. Šis rādītājs aprēķināts tikai salīdzināšanai ar iepriekšējo periodu.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi