Preses relīze

Par rūpniecības produkcijas izlaidi 2010. gada aprīlī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010.gada aprīlī rūpniecības produkcijas izlaide1 (faktiskajās cenās) bija 338.4 milj. latu.

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
(2005=100)
 


2010.gada aprīlī, salīdzinot ar 2010.gada martu, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 0.1%. Tai skaitā elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 4.2%, bet kritums bija apstrādes rūpniecībā par 0.7% un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 3.6%.

2010.gada aprīlī, salīdzinot ar iepriekšējā gada aprīli, rūpniecības produkcijas izlaide pēc darba dienu skaita izlīdzinātiem datiem salīdzināmās cenās pieauga par 9.7%. Tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 8%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 1.9% un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 20.2%.

Lielākais rūpniecības produkcijas izlaides pieaugums apstrādes rūpniecībā bija koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles – par 36.3%.

 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas 2010.gada aprīlī
(salīdzināmās cenās)

 

2010 I – IV % pret
2009 I-IV
(darba dienuskaita izlīdzināts)²

2010 IV % pret

2010 III
(sezonāli izlīdzināts)³

2009 IV
(darba dienu skaita izlīdzināts)

Visa rūpniecība

8.0

0.1

9.7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

4.1

-3.6

1.9

Apstrādes rūpniecība

5.6

-0.7

8.0

Pārtikas produktu ražošana

-2.6

3.6

4.2

Tekstilizstrādājumu ražošana

-5.0

-9.6

-4.1

Apģērbu ražošana

-5.1

-2.9

-5.5

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

38.8

2.2

36.3

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

32.5

-0.4

27.6

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

-21.3

9.3

-23.0

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-16.9

-5.3

-4.7

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

0.4

14.8

13.3

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

0.7

8.1

16.4

Mēbeļu ražošana

-10.1

-4.6

-14.9

Elektroenerģija un gāzes apgāde

17.8

4.2

20.2

 

Plašāku informāciju par sezonāli izlīdzinātiem, pēc darba dienām izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem var skatīt CSP datubāzē.

 

Sagatavojusi Rūpniecības statistikas daļa
Ramona Skakunova
Tālr. 67366953

_________
1 Dati apkopoti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kuru rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai iepriekšējā gada rūpniecības apgrozījums bijis virs 300 tūkst. latu.
Rūpniecības produkcijas apjomā, saskaņā ar Saimnieciskās darbības statistisko klasifikāciju NACE 2.red., tiek iekļauta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, apstrādes rūpniecība un elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, izņemot tvaika piegādi un gaisa kondicionēšanu.

2 Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita ietekme. Šis rādītājs tiek aprēķināts tikai salīdzināšanai ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu.

³ Novērsta mēneša dažādu darba dienu skaita un sezonālās atkārtošanās faktoru ietekme, proti, atsevišķās nozarēs saražotās produkcijas apjoma sezonas svārstības. Šis rādītājs aprēķināts tikai salīdzināšanai ar iepriekšējo periodu.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi