Preses relīze

2020. gada februārī rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 0,8 %

2020. gada februārī, salīdzinot ar 2019. gada februāri, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 0,8 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati par pēdējo mēnesi pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas. To ietekmēja apjoma kāpums ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 16,7 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 7 %, bet apstrādes rūpniecībā bija kritums par 0,9 %.

Apstrādes rūpniecībā vislielākais izlaides kritums, salīdzinot ar 2019. gada februāri, bija iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 18 %, automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 8,3 % un iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 6,1 %. Ražošanas apjoma samazinājumu uzrādīja arī divas no trim pēc īpatsvara lielākās nozares: koksnes un koka izstrādājumu ražošana un pārtikas produktu ražošana (samazinājums attiecīgi par 1,3 % un 0,1 %).

Vislielākais ražošanas apjoma pieaugums bija papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – par 21,5 %, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 10,7 % un elektrisko iekārtu ražošanā – par 8,3 %. Pēc īpatsvara trešajā lielākajā apstrādes rūpniecības nozarē – gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – produkcijas apjoms pieauga par 5,8 %.

2020. gada februārī, salīdzinot ar 2020. gada janvāri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 3 %. Tai skaitā ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 4,1 %, apstrādes rūpniecībā – par 2,1 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 9,9 %.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2020. g. janvāris – februāris, salīdzinot ar

2019. g. janvāri – februāri

(kalendāri izlīdzināts)

2020. g. februāris, salīdzinot ar

2020. g. janvāri (sezonāli izlīdzināts)

2019. g. februāri

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-1,8

3,0

0,8

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

13,8

4,1

16,7

Apstrādes rūpniecība

-2,2

2,1

-0,9

Pārtikas produktu ražošana

0,5

-0,4

-0,1

Dzērienu ražošana

7,4

5,9

4,7

Tekstilizstrādājumu ražošana

4,4

0,1

3,1

Apģērbu ražošana

2,4

6,6

5,4

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-6,1

4,9

-1,3

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

11,5

11,4

21,5

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

2,2

5,5

6,1

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-2,3

3,6

-2,4

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

1,8

-1,7

-3,5

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

8,2

6,1

5,8

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

14,7

0,5

10,7

Elektrisko iekārtu ražošana

5,6

4,4

8,3

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-11,9

10,0

-6,1

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-10,3

1,6

-8,3

Mēbeļu ražošana

5,1

4,5

6,7

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

-21,2

12,4

-18,0

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-2,7

9,9

7,0

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2020. gada februārī, salīdzinot ar 2019. gada februāri, kopējais apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 4,6 %. Apgrozījums eksportā pieauga par 7,2 % (tai skaitā eirozonā – par 2,3 %, ārpus eirozonas – par 11,6 %), savukārt vietējā tirgū apgrozījums samazinājās par 0,9 %.

2020. gada februārī, salīdzinot ar 2020. gada janvāri, kopējais apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 2,5 %. Apgrozījums eksportā pieauga – par 3,7 % (no tā eirozonā – par 0,2 %, ārpus eirozonas – par 6,9 %), savukārt vietējā tirgū apgrozījums saglabājās iepriekšējā mēneša līmenī.
 

Apsekojuma datu ieguve par februāri notika laika periodā no 1. līdz 27. martam, un tas daļēji ietekmēja atsevišķu uzņēmumu iespējas sagatavot pārskatam nepieciešamo informāciju. Līdz ar to, kā iemeslu minot izsludināto ārkārtējo situāciju valstī saistībā ar COVID-19 izplatības ierobežošanu un noteikto karantīnu, datus neiesniedza 10 apstrādes rūpniecības uzņēmumi.

Publicētie dati nākamajos mēnešos var tikt precizēti, ja tiks iegūta papildu informācija no uzņēmumiem.

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (RPI) raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.
 

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
Madara Liepiņa
E-pasts:
Madara.Liepina@csb.gov.lv
Tālr.: 67366953

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi