Preses relīze

Februārī rūpniecības produkcijas apjoms samazinājās par 3,2 %

2019. gada februārī, salīdzinot ar 2018. gada februāri, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 3,2 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. To ietekmēja kritums elektroenerģijas un gāzes apgādē par 25,9 % (samazinājās elektroenerģijas ražošana hidroelektrostacijās un koģenerācijas stacijās, kā arī gāzes piegāde patērētājiem), savukārt ražošanas apjoma kāpums bija apstrādes rūpniecībā – par 5,7 % un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 12,4 %.

Salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, ražošanas apjoma pieaugums bija pēc īpatsvara lielākajās nozarēs – koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas nozarē, izņemot mēbeles – par 4,8 %, pārtikas produktu ražošanā – par 2,1 % un gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 20,4 %. Produkcijas izlaide palielinājās arī datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 20,8 %, elektrisko iekārtu ražošanā un iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 18 %, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 16,4 %.

Savukārt produkcijas izlaide samazinājās apģērbu ražošanā – par 16,8 %, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – par 10,6 % un mēbeļu ražošanā – par 2,4 %.

2019. gada februārī, salīdzinot ar 2019. gada janvāri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 0,9 %, tai skaitā apstrādes rūpniecībā par 1,9 % un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 1 %, bet kritums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 2,8 %.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2019. g. janvāris – februāris,

salīdzinot ar 2018. g. janvāri – februāri (kalendāri izlīdzināts)

2019. g. februāris, salīdzinot ar

2019. g. janvāri (sezonāli izlīdzināts)

2018. g. februāri

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-2,5

0,9

-3,2

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

10,4

1,0

12,4

Apstrādes rūpniecība

4,7

1,9

5,7

Pārtikas produktu ražošana

0,7

0,6

2,1

Dzērienu ražošana

-1,5

16,0

6,0

Tekstilizstrādājumu ražošana

6,4

3,1

6,3

Apģērbu ražošana

-18,2

5,7

-16,8

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

7,1

-2,1

4,8

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-9,1

-5,2

-10,6

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

12,1

-0,6

13,0

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

6,1

5,1

7,3

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-2,6

4,3

3,8

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

11,9

15,1

20,4

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

10,0

7,7

20,8

Elektrisko iekārtu ražošana

20,9

1,2

18,0

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

22,2

-1,3

16,4

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

5,4

2,0

2,3

Mēbeļu ražošana

-6,2

3,5

-2,4

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

9,4

5,9

18,0

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-20,5

-2,8

-25,9

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2019. gada februārī, salīdzinot ar 2018. gada februāri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 11,7 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 9,1 % un eksportā – par 12,9 % (tai skaitā eirozonā – par 20,2 %, ārpus eirozonas – par 7,3 %).

2019. gada februārī, salīdzinot ar 2019. gada janvāri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 0,3 %. Apgrozījums vietējā tirgū samazinājās par 1,7 %, savukārt eksportā pieauga par 1,3 % (tai skaitā eirozonā – par 2,6 %, ārpus eirozonas – par 0,2 %).

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (RPI) raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Mārīte Baranova
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts:
Marite.Baranova@csb.gov.lv
Tālr.: 67366830

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi