Preses relīze

2018. gadā rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 2 %

2018. gadā salīdzinājumā ar 2017. gadu rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 2 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Produkcijas apjoms ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē palielinājās par 4,3 % un apstrādes rūpniecībā – par 3,4 %, bet elektroenerģijas un gāzes apgādē saruka par 1,9 %.

2018. gada decembrī, salīdzinot ar 2017. gada decembri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 4,5 %. Ražošanas apjoma kāpums bija apstrādes rūpniecībā – par 5,1 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 9,4 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 0,6 %.

Salīdzinot ar 2017. gada decembri, lielākais ražošanas apjoma pieaugums bija datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 30,7 % un elektrisko iekārtu ražošanā – par 22,9 %. Produkcijas izlaide pieauga arī pēc īpatsvara lielākajās apstrādes rūpniecības nozarēs: koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā – par 9 %, gatavo metālizstrādājumu ražošanā – par 12,7 %, savukārt pārtikas produktu ražošana saglabājās iepriekšējā gada līmenī.

Ražošanas apjoms samazinājās papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – par 14,2 %, mēbeļu ražošanā – par 13,6 % un iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 11,4 %.

2018. gada decembrī, salīdzinot ar novembri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 3,3 %, tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 1 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 9,7 %, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija kritums par 1,4 %.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2018. g. janvāris – decembris,

salīdzinot ar

2017. g.

janvāri – decembri

 (kalendāri izlīdzināts)

2018. g. 4. cet., salīdzinot ar

2018. g. decembris, salīdzinot ar

2018. g.

3. cet. (sezonāli izlīdzināts)

2017. g.

4. cet. (kalendāri izlīdzināts)

2018. g. novembri (sezonāli izlīdzināts)

2017. g. decembri

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

2,0

-0,6

0,9

3,3

4,5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

4,3

3,1

8,8

-1,4

9,4

Apstrādes rūpniecība

3,4

2,4

4,3

1,0

5,1

Pārtikas produktu ražošana

-2,0

0,4

-2,3

0,8

0,0

Dzērienu ražošana

-4,4

-1,8

-4,7

6,4

2,3

Tekstilizstrādājumu ražošana

0,3

4,0

6,4

-8,5

1,2

Apģērbu ražošana

-0,7

3,7

-5,3

0,8

-3,0

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

5,3

-0,2

6,1

3,3

9,0

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-3,1

-3,9

-8,1

-4,1

-14,2

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-2,7

0,2

-5,3

-6,5

-8,9

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

9,5

-1,3

4,3

3,4

1,9

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

1,9

2,5

-5,3

2,8

-3,2

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

5,1

7,4

6,5

3,0

12,7

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

5,5

12,4

21,2

4,9

30,7

Elektrisko iekārtu ražošana

24,4

10,4

34,2

-5,0

22,9

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

7,9

6,3

7,3

3,6

9,2

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

22,9

-3,8

6,7

-2,8

-3,4

Mēbeļu ražošana

2,0

-0,6

-2,0

-13,2

-13,6

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

-6,1

7,1

0,4

-0,8

-11,4

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-1,9

-10,9

-9,2

9,7

0,6

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2018. gadā salīdzinājumā ar 2017. gadu apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 9 %. To ietekmēja kāpums vietējā tirgū par 9,5 % un eksportā – par 8,7 % (tai skaitā eirozonā – par 10,5 %, ārpus eirozonas – par 7,3 %).

2018. gada decembrī, salīdzinot ar 2017. gada decembri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem pieauga par 10,9 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 8,6 % un eksportā – par 12,3 % (tai skaitā eirozonā – par 3,6 %, ārpus eirozonas – par 19,8 %). Savukārt, salīdzinot ar novembri, apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 0,6 %. Vietējā tirgū apgrozījums pieauga par 1,2 %, bet eksportā bija kritums par 1,5 % (tai skaitā eirozonā – par 5,1 %, bet ārpus eirozonas pieaugums par 3,1 %).

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss (RPI) raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-past
s: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Mārīte Baranova
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts: Marite.Baranova@csb.gov.lv
Tālr.: 67366830

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi