Preses relīze

Septembrī rūpniecības produkcijas apjoms samazinājās par 1,2 %

2018. gada septembrī, salīdzinot ar 2017. gada septembri, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 1,2 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. To ietekmēja ražošanas apjoma kritums elektroenerģijas un gāzes apgādē par 12,6 %, samazinoties hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjomam. Savukārt produkcijas apjoma pieaugums bija apstrādes rūpniecībā – par 2 % un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 2,7 %.

Salīdzinot ar pagājušā gada septembri, ražošanas apjoms pieauga elektrisko iekārtu ražošanā – par 35,6 %, automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā – par 8,6 % un pēc īpatsvara lielākajā apstrādes rūpniecības nozarē – koksnes un koka izstrādājumu ražošanā – par 6,1 %. Produkcijas izlaides pieaugumu uzrādīja arī tekstilizstrādājumu ražošana un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana – attiecīgi par 4,7 % un 4,5 %.

Ražošanas apjoms samazinājās iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 17,2 %, dzērienu ražošanā – par 5,1 %, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 4,9 %, apģērbu ražošanā – par 1,9 %. Pēc īpatsvara otrajā lielākajā apstrādes rūpniecības nozarē – pārtikas produktu ražošanā – saražotās produkcijas apjoms samazinājās par 1,7 %.

2018. gada septembrī, salīdzinot ar 2018. gada augustu, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 3,3 %, tai skaitā kritums apstrādes rūpniecībā par 1,5 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 4,5 %, bet ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē bija kāpums par 1,6 %.

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2018. g. janvāris – septembris,

salīdzinot ar

2017. g.

janvāri – septembri

 (kalendāri izlīdzināts)

2018. g. 3. ceturksnī

salīdzinot ar

2018. g. septembrī, salīdzinot ar

2018. g.

2. ceturksni

(sezonāli izlīdzināts)

2017. g.

3. ceturksni

(kalendāri izlīdzināts)

2018. g. augustu (sezonāli izlīdzinās)

2017. g. septembri

(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

2,5

2,5

3,0

-3,3

-1,2

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,9

1,0

4,7

1,6

2,7

Apstrādes rūpniecība

3,1

0,9

2,4

-1,5

2,0

Pārtikas produktu ražošana

-1,9

-0,1

-3,3

0,2

-1,7

Dzērienu ražošana

-4,3

6,1

4,6

-11,0

-5,1

Tekstilizstrādājumu ražošana

-2,2

4,7

0,7

4,8

4,7

Apģērbu ražošana

0,9

-5,8

-2,0

4,4

-1,9

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

5,0

4,2

8,2

-1,5

6,1

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

-1,3

3,2

-5,5

0,0

-1,7

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

-1,8

3,7

-2,5

0,5

-2,4

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

13,2

3,2

17,0

-7,5

4,5

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

4,6

-5,7

-3,9

3,4

0,8

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

4,7

0,8

-1,2

2,8

1,4

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

0,7

-6,8

-2,1

0,6

-4,9

Elektrisko iekārtu ražošana

20,5

8,4

29,6

-0,8

35,6

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

8,1

1,0

3,2

-6,8

0,8

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

28,1

2,7

22,9

-8,1

8,6

Mēbeļu ražošana

3,3

-3,1

0,3

-2,2

0,7

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

-8,6

-2,9

-16,1

-7,9

-17,2

Elektroenerģija un gāzes apgāde

1,1

10,6

3,1

-4,5

-12,6

* kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2018. gada septembrī, salīdzinot ar 2017. gada septembri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 8,7 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 8,5 % un eksportā – par 8,8 % (tai skaitā eirozonā – par 12,7 % un ārpus eirozonas – par 5,9 %).

2018. gada septembrī, salīdzinot ar 2018. gada augustu, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem samazinājās par 1,4 %. Apgrozījums vietējā tirgū samazinājās par 0,7 % un eksportā – par 1,8 % (kritums eirozonā – par 3,1 %, bet pieaugums ārpus eirozonas – par 0,4 %).

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Madara Liepiņa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts
: Madara.Liepina@csb.gov.lv
Tālr.: 67366953

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi