Statistikas tabula

Būvniecības produkcijas apjoms, faktiskajās cenās, tūkst. euro

Tabulas kods datubāzē
BUG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Būvniecības produkcija

Būvuzņēmumu un citu uzņēmumu saviem spēkiem izpildīto būvdarbu apjoms (neieskaitot apakšuzņēmēju veiktos darbus). To veido būvlaukuma sagatavošanas darbi, zemes uzlabošanas darbi, būvniecības vadības darbi, kā arī būvuzņēmumu izpildītie ēku un būvju ekspluatācijas (kārtējā) remonta darbi (ieskaitot kapitālo remontu).

Jaunā būvniecība
Jaunu dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība.