Statistikas tabula

Būvniecības produkcijas apjoms, faktiskajās cenās, tūkst. euro

Tabulas kods datubāzē
BUG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Būvniecības produkcija
Būvuzņēmumu un citu uzņēmumu izpildīto būvdarbu apjoms (ieskaitot kapitālo remontu), būvlaukuma sagatavošanas darbi, zemes uzlabošanas darbi, būvniecības vadības darbi, kā arī būvuzņēmumu izpildītie ēku un būvju ekspluatācijas (kārtējā) remonta darbi saskaņā ar līgumiem.
Jaunā būvniecība
Jaunu dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība.