Preses relīze

Par būvniecību Latvijā 2007.g.deviņos mēnešos

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2007.gada deviņos mēnešos būvniecības apjomi sasniedza 1111,1 miljonu latu, kas ir par 14,2 % (rēķinot salīdzināmajās cenās) vairāk nekā 2006. gada deviņos mēnešos. Šā gada trešajā ceturksnī veikti būvdarbi 508,7 miljonu latu apmērā, kas ir par 13,2% vairāk nekā pagājušā gada trešajā ceturksnī.

Salīdzinot ar 2006. gada deviņiem mēnešiem, jaunās būvniecības apjomi (rēķinot salīdzināmajās cenās) palielinājušies par 27,0%, jeb par 133,1 miljonu latu. Remonta un rekonstrukcijas darbu apjomi – attiecīgi par 1,0% un 4,8 miljoniem latu.

Jaunās būvniecības un rermontdarbu apjoms maģistrālo cauruļvadu, komunikācijas un spēka līniju būvniecībā audzis 1,5 reizes, administratīvo ēku – 1,4 reizes, dzīvojamo ēku - 1,3 reizes. Tai pašā laikā vietējo cauruļvadu un kabeļu būvniecības apjomi samazinājušies par 18%, viesnīcu un tām līdzīga lietojuma ēku – par 14%.

2007.gada deviņos mēnešos ekspluatācijā nodotas dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 811,4 tūkst m², no tām par iedzīvotāju līdzekļiem - 324,4 tūkst.m² (2006. gada deviņos mēnešos attiecīgi 559,8 un 265,4 tūkst. m²).

Šā gada deviņos mēnešos ārpus Latvijas Republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms bija 8,5 miljoni latu (2006.gada deviņos mēnešos – 4,8 miljoni latu). Visvairāk būvdarbu veikts NVS un Eiropas Savienības valstīs – attiecīgi 5,0 un 3,3 miljoni latu (2006. gada deviņos mēnešos – 2,0 un 2,7 miljoni latu). Tai pašā laikā citu valstu būvnieki Latvijas Republikā veikuši būvdarbus 5,1 miljonu latu apmērā.

Būvniecības produkcijas pieauguma (samazinājuma) tempi
2007. gada deviņos mēnešos

Pavisam
(faktiskajās cenās,
tūkst. Ls)

% pret iepriekšējo gada atbilstošo periodu
(salīdzināmajās cenās)

Pavisam

Tai skaitā

jaunā būvniecība

remonts un
rekonstrukcija

Dzīvojamās ēkas

238326

134,6

133,1

140,7

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

19661

86,0

79,0

94,2

Administratīvās ēkas

135855

144,0

293,4

93,6

Mazumtirdzniecības un
vairumtirdzniecības ēkas

64665

119,4

96,9

209,4

Rūpniecības ražošanas ēkas un
noliktavas

99664

97,2

179,2

53,5

Sporta ēkas

17333

140,9

171,7

77,9

Skolas, universitātes un zinātniskās
pētniecības ēkas

32999

111,5

121,0

109,3

Veselības aizsardzības un sociālās
nodrošināšanas ēkas

21888

149,8

134,5

153,6

Šosejas, ielas, ceļi, lidlauki, skrejceļi
dzelzceļa līnijas

162217

87,8

90,3

86,4

Tilti un tuneļi

43776

118,0

116,1

120,2

Ostas un dambji

18999

109,3

208,3

22,4

Maģistrālie cauruļvadi, komunikācijas
līnijas un spēka līnijas

47110

152,1

156,9

147,0

Vietējie cauruļvadi un kabeļi

36554

82,5

120,5

46,9

2007. gada deviņos mēnešos ekspluatācijā pieņemti daudzi svarīgi tautsaimniecības objekti, piemēram, Rīgā – jauna Administratīvās apgabaltiesas ēka, rekonstruēta B klases biroju ēka “NTP Biznesa centrs”, pasažieru tunelis Rīgas pasažieru ostā, Ventspilī – jaunuzbūvētais Ventspils slimnīcas terapijas korpuss, Liepājā – rekonstruētais Jūras ostas robežkontroles punkta, Imigrācijas dienesta un vadības ēku komplekss, Madonas rajonā – jauna vidusskolas ēka Cesvainē, Rīgas rajonā - jaunais Saulkrastu apvedceļš un jauns noliktavu un ražošanas ēku komplekss Olainē.

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
tālr. 7366857
Arvīds Uibo

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi