Preses relīze

Par būvniecību Latvijā 2008. gada otrajā ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2007. gada 2. ceturksni, būvniecības apjomi pieauguši par 5,7% (salīdzināmajās cenās). Tai skaitā jaunās būvniecības apjomi palielinājušies par 9,6%, remonta un rekonstrukcijas darbu apjomi – par 0,6%.

No kopējā būvniecības un remontdarbu apjoma, jaunās būvniecības un remontdarbu apjoms maģistrālo cauruļvadu, komunikācijas un spēka līniju būvniecībā audzis 1,7 reizes, šoseju un ielu – 1,5 reizes, rūpnieciskās ražošanas ēku un noliktavu būvniecībā – 1,3 reizes. Tajā pašā laikā būvniecības un remontdarbu apjomi samazinājušies dzīvojamo ēku būvniecībā – par 27,7%, viesnīcu un tām līdzīga lietojuma ēku – par 41,5%.

2008. gada 2. ceturksnī ekspluatācijā nodotas jaunas dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 235,0 tūkst. m2, kas ir par 1,0% vairāk nekā 2007. gada 2. ceturksnī.

Šā gada otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar pirmo ceturksni, sākoties būvniecības sezonai, ievērojami palielinājušies ielu un ceļu (īpatsvars kopējā būvniecības apjomā 2008. gada 2. ceturksnī – 20%), kā arī maģistrālo cauruļvadu, komunikācijas līniju un mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības ēku būvniecības apjomi.

Būvniecības produkcijas apjomi un pārmaiņas 2008. gada 2. ceturksnī

 

Pavisam
(faktiskajās cenās,
tūkst. Ls)

% (salīdzināmajās cenās, sezonāli neizlīdzināti dati)pret 2007.gada 2.ceturksni

Pavisam

463062

5.7

no tā:

Dzīvojamās ēkas

62392

-27.7

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

5017

-41.5

Administratīvās ēkas

53060

1.6

Mazumtirdzniecības un
vairumtirdzniecības ēkas

22018

-25.7

Rūpniecības ražošanas ēkas un
noliktavas

49347

32.9

Sporta ēkas

8241

16.4

Skolas, universitātes un zinātniskās
pētniecības ēkas

12948

24.2

Veselības aizsardzības un sociālās
nodrošināšanas ēkas

6234

-1.3

Šosejas, ielas, ceļi, lidlauki, skrejceļi
dzelzceļa līnijas

94909

50.3

Tilti un tuneļi

13190

-2.0

Ostas un dambji

9626

47.7

Maģistrālie cauruļvadi, komunikācijas
līnijas un spēka līnijas

28150

71.6

Vietējie cauruļvadi un kabeļi

21092

70.5

2008. gada 1. pusgadā būvniecības apjomi salīdzinot ar 2007. gada 1. pusgadu auguši par 6,6% (salīdzināmajās cenās), tai skaitā jaunās būvniecības – par 10,8%, remonta un rekonstrukcijas darbu – par 0,6%.

Plašāku informāciju par būvniecību Latvijā var skatīt CSP mājas lapā.

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Tālr. 67366828
Lilita Filipsone 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi