Preses relīze

Izdotās būvatļaujas ēkām un inženierbūvēm Latvijā 2008. gada 1. pusgadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008. gada 1. pusgadā būvvaldes izsniegušas 1857 būvatļaujas viena dzīvokļa māju būvniecības uzsākšanai ar kopējo platību 399,7 tūkst. m². 2007. gada 1. pusgadā tika izsniegtas 2818 šāda tipa būvatļaujas ar kopējo platību 618,3 tūkst. m². Būvatļaujas tiek izsniegtas jaunu objektu būvniecībai, kā arī objektu kapitālajam remontam, rekonstrukcijai un restaurācijai.

No viena dzīvokļa māju būvniecībai izsniegto būvatļauju skaita 1341 būvatļauja jeb 72% izsniegtas jaunu māju būvniecībai. Šāda tipa objektu būvniecībai izsniegto būvatļauju skaits 2007. gada 1. pusgadā bija 78% no kopējā izsniegto būvatļauju skaita.

Visvairāk būvatļaujas jaunu viena dzīvokļa māju būvniecībai 2008. gada 1. pusgadā izsniegtas Rīgas rajonā – 396 būvatļaujas, kas bija 30% no kopējā šāda tipa būvatļauju skaita. Ogres rajonā izsniegta 165 būvatļaujas (12%), Rīgā - 83 (6%), Tukuma rajonā – 60 (4%), Jelgavā – 58 (4%), Bauskas rajonā – 54 (4%), Cēsu rajonā – 44 (3%), Talsu rajonā – 44 (3%), Jūrmalā – 41 (3%).

Samazinājies izsniegto būvatļauju skaits vasarnīcu un dārza māju būvniecībai. 2008. gada 1. pusgadā izsniegtas 483 būvatļaujas, kas ir par 11% mazāk nekā 2007. gada 1. pusgadā.

No kopējā vasarnīcu un dārza māju būvniecībai izsniegto būvatļauju skaita 256 jeb 53% izsniegtas jaunu vasarnīcu un dārza māju būvniecībai ar kopējo platību 30,4 tūkst. m². Visvairāk šāda tipa māju būvniecība paredzēta Rīgas rajonā – 137 mājas jeb 54% no kopējā vasarnīcu un dārza māju izsniegto būvatļauju skaita, Liepājas rajonā – 23 (9%), Valmieras rajonā – 18 (7%), Jūrmalā – 15 (6%), Ogres rajonā – 14 (5%).

2008. gada 1. pusgadā izsniedza 92 būvatļaujas divu vai vairāku dzīvokļu māju būvniecībai ar kopējo platību 140,7 tūkst. m², no tām 51 būvatļauja ir izsniegta jaunu divu vai vairāku dzīvokļu māju būvniecībai ar kopējo platību 107,6 tūkst. m². Tās izsniegtas Rīgas rajonā – 24, Rīgā – 12, Jūrmalā – 6, Jelgavā – 4, Ogres rajonā – 3, Ventspilī – 1 un Tukuma rajonā 1 būvatļauja.

2008. gada 1. pusgadā tika izsniegtas būvatļaujas 22 jaunu viesnīcu un citu īslaicīgas apmešanās ēku būvniecības uzsākšanai ar kopējo platību 8,6 tūkst. m², 35 būvatļaujas jaunu biroja ēku būvniecībai, 35 būvatļaujas jaunām vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkām, 11 – jaunām satiksmes un sakaru ēkām. Būvatļaujas tika izsniegtas arī jaunām rūpnieciskās ražošanas ēkām un noliktavām (90 būvatļaujas), jaunām plašizklaides pasākumu , izglītības vai veselības aprūpes iestāžu ēkām (34 būvatļaujas).

Izdotas būvatļaujas dzīvojamām un nedzīvojamām ēkām 2008. gada 1. pusgadā

2008. gada 1. pusgads

2008.gada 1.pusgads % pret 2007.gada 1. pusgadu

pavisam

no tām jaunbūves

pavisam

no tām jaunbūves

Dzīvojamās ēkas

Viena dzīvokļa mājas

1857

1341

66

61

Vasarnīcas un dārza mājas

483

256

89

100

Divu vai vairāku dzīvokļu mājas

92

51

28

18

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas

6

-

67

-

Nedzīvojamās ēkas

Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas

41

22

69

63

Biroju ēkas

97

35

86

135

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

103

35

80

95

Satiksmes un sakaru ēkas

21

11

48

37

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas

134

90

82

100

Plašizklaides pasākumu, izglītības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

104

34

79

148

Citas nedzīvojamās ēkas

818

623

88

88

Būvatļaujas tika izsniegtas arī inženierbūvēm. Tā jaunu šoseju, ielu un ceļu būvniecībai tika izsniegtas 110 būvatļaujas, sliežu ceļu būvniecībai – 2 būvatļaujas, kā arī 41 būvatļauja jaunu maģistrālo cauruļvadu, maģistrālo sakaru un elektropārvades līniju būvniecībai ar kopējo garumu 78,1 km. 2008.gada 1. pusgadā tika izsniegta 348 būvatļaujas jaunu vietējo cauruļvadu un kabeļu būvniecībai ar kopējo līniju garumu - 168,8 km.

Sagatavojusi investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Tālr. 67366857
Arvīds Uibo

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi