Preses relīze

Par Latvijas dzīvojamo fondu 2009. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta un statistisko apsekojumu informāciju, liecina, ka valsts dzīvojamā fonda kopējā platība 2009.gada beigās bija 61,1 milj. m², no tās 39,7 milj. m2 jeb 65% atradās pilsētās.

2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu, par 42% samazinājusies dzīvojamo māju pieņemšana ekspluatācijā. 2009.gadā ekspluatācijā pieņēma dzīvojamās mājas ar kopējo platību 672 tūkst. m² (4,2 tūkst. mājokļu), tai skaitā daudzdzīvokļu mājas ar kopējo platību 245 tūkst. m² (2,4 tūkst. dzīvokļu) un individuālās mājas – 427 tūkst. m² (1,8 tūkst. māju).

Vienas ekspluatācijā nodotās individuālās dzīvojamās mājas vidējā kopējā platība bija 243 m2.

Pēc namu apsaimniekošanas sabiedrību, dzīvokļu īpašnieku biedrību un citu dzīvojamā fonda apsaimniekošanas uzņēmumu sniegtās informācijas aprēķinātie apsaimniekošanas ieņēmumi par dzīvojamo telpu kopējās platības 1 m² 2009.gadā vidēji bija 30,4 santīmi mēnesī. Samaksātie apsaimniekošanas ieņēmumi bija 28,3 santīmi mēnesī jeb 93% no aprēķinātajiem (2008.gadā - 95%).

Namu apsaimniekošanas sabiedrības, dzīvokļu īpašnieku biedrības un citi dzīvojamā fonda apsaimniekošanas uzņēmumi dzīvojamā fonda remontam 2009.gadā izlietoja 21,7 milj. latu, tai skaitā 78% kārtējam remontam ,bet 22% kapitālajam remontam. No kopējā remontdarbu apjoma dzīvojamo māju siltināšanas darbiem izlietoja 3,3 milj. latus jeb 15%.

 

Sagatavojusi Investīciju un nekustamā īpašuma statistikas daļa
Ilgvars Kaparkalējs
Tālr.67366969

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi