Statistikas tabula

Eksports un imports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (NACE 2.red.) (tūkst.euro)

Tabulas kods datubāzē
ATG015
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti