Statistikas tabula

Svarīgākās preces Latvijas importā

AT070m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada jūliju
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada augustu 12.10.2020
Par 2020. gada septembri 10.11.2020
Par 2020. gada oktobri 10.12.2020
Par 2020. gada novembri 11.01.2021
Par 2020. gada decembri 09.02.2021
Par 2021. gada janvāri 12.03.2021