Statistikas tabula

Eksports 2019. gadā pa valstīm (eiro, kg un papildmērvienībās; KN 8 zīmēs)

ATD8190
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada decembri
Dati atjaunoti