Statistikas tabula

Eksports un imports 2018. gadā pa valstīm (euro un kilogrami, KN 4 zīmēs)

ATD418

2019. gada 11. jūnijā tiks mainīti iepriekš publicētie dati par elektroenerģijas eksportu un importu, sākot ar datiem par 2014. gadu, kad lielākā daļa uzņēmumu tirdzniecības darījumus ar elektroenerģiju sāka veikt, izmantojot  Eiropas elektroenerģijas biržas “Nord Pool Spot AS” starpniecību.

Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada decembri
Dati atjaunoti