Statistikas tabula

Eksports un imports pa valstīm, valstu grupām un teritorijām (euro, KN 2 zīmēs)

Tabulas kods datubāzē
ATD200
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada novembri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada decembri 12.02.2019