Statistikas tabula

Eksports un imports pa valstīm, valstu grupām un teritorijām (euro, KN 2 zīmēs)

ATD200
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada novembri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada decembri 09.02.2021
Par 2021. gada janvāri 12.03.2021