Statistikas tabula

Eksports 2011. gadā pa valstīm (euro, kg un papildmērvienībās; KN 2011 8 zīmēs)

Tabulas kods datubāzē
ATD8110
Pēdējais pieejamais periods
Par 2011. gada decembri
Preču un pakalpojumu eksports
Preču un pakalpojumu darījumu (pārdošana, barters, dāvanas vai dotācijas) plūsmas no rezidentiem uz nerezidentiem.