Statistikas tabula

Eksports un imports 2010. gadā pa valstīm (euro un kilogramos, KN 4 zīmēs)

Tabulas kods datubāzē
ATD410
Pēdējais pieejamais periods
Par 2010. gada decembri