Statistikas tabula

Preču eksporta un importa vērtība sezonāli un kalendāri izlīdzināta pa mēnešiem (euro)

Tabulas kods datubāzē
AT052m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada decembri
Dati atjaunoti