Statistikas tabula

Eksports un imports pa kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm, valstu grupām un teritorijām pa mēnešiem (euro)

Tabulas kods datubāzē
AT051m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada decembri
Dati atjaunoti