Statistikas tabula

Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro)

Tabulas kods datubāzē
AT021m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada jūliju
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada augustu 10.10.2018
Par 2018. gada septembri 09.11.2018
Par 2018. gada oktobri 11.12.2018