Statistikas tabula

Eksports un imports pa valstu grupām pa ceturkšņiem (mlj. euro)

AT020c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada 3. ceturksni 10.11.2020
Par 2020. gada 4. ceturksni 09.02.2021