Statistikas tabula

Eksports un imports pa valstu grupām pa ceturkšņiem (mlj. euro)

Tabulas kods datubāzē
AT020c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada 3. ceturksni 09.11.2018