Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2011.gada janvārī

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2011.gada janvārī bija 880.7 milj. latu par 14.7% jeb 151.9 milj. latu mazāk nekā iepriekšējā mēnesī, bet par 42.6% jeb 263.1 milj. latu vairāk nekā 2010.gada janvārī.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

1) Dati precizēti par 2010.gada augustu un oktobri.

 

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2011.g. janvārī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2010.g.

janvāri

tūkst. latu

% no

kopapjoma

% (+, -)

pret

2010.g.

janvāri

Pavisam

406 665

100

+51.3

474 023

100

+35.9

-67 358

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

56 707

13.9

+13.5

66 814

14.1

+8.9

-10 107

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

18 171

4.5

+57.0

15 410

3.3

+5.0

+2 761

 

gaļa un gaļas subprodukti (02)

2 083

0.5

+25.7

5 344

1.1

-8.8

-3 261

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

4 837

1.2

+64.8

5 129

1.1

+41.2

-292

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

9 316

2.3

+64.1

4 374

0.9

-5.5

+4 942

Augu valsts produkti (II)

10 908

2.7

-47.0

18 369

3.9

-9.6

-7 461

 

graudaugu kultūras (10)

3 768

0.9

-74.3

2 353

0.5

-59.2

+1 415

 

eļļas augu sēklas (12)

2 288

0.6

+4.9

2 962

0.6

+32.5

-674

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

26 320

6.5

+55.7

29 199

6.2

+26.6

-2 879

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

4 274

1.1

+77.7

1 823

0.4

+19.3

+2 451

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 225

0.3

+14.6

4 657

1.0

+27.5

-3 432

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

11 419

2.8

+81.4

5 833

1.2

+32.0

+5 586

Minerālprodukti (V) 1)

35 036

8.6

+2.0 reizes

103 750

21.9

+29.3

-68 714

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

33 328

8.2

+2.0 reizes

102 189

21.6

+29.3

-68 861

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

26 910

6.6

+28.1

48 665

10.3

+12.6

-21 755

 

farmācijas produkti (30)

15 088

3.7

+18.6

25 134

5.3

+8.9

-10 046

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

11 221

2.8

+40.5

22 911

4.8

+48.7

-11 690

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

8 897

2.2

+35.7

17 184

3.6

+42.4

-8 287

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

81 809

20.1

+49.3

7 058

1.5

+46.4

+74 751

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

81 727

20.1

+49.2

6 919

1.5

+45.3

+74 808

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

9 621

2.4

+66.7

14 326

3.0

+35.3

-4 705

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

5 535

1.4

+57.7

13 253

2.8

+42.9

-7 718

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

3 724

0.9

+81.5

 986

0.2

-20.7

+2 738

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

17 381

4.3

+24.2

20 025

4.2

+35.8

-2 644

 

trikotāžas drāna (60)

1 129

0.3

+41.5

1 315

0.3

+80.5

-186

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

4 015

1.0

+14.0

4 513

1.0

+31.9

-498

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

6 665

1.6

+27.9

4 676

1.0

+29.1

+1 989

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

73 376

18.0

+2.4 reizes

62 998

13.3

+82.8

+10 378

 

dzelzs un tērauds (72)

52 341

12.9

+3.5 reizes

44 683

9.4

+2.0 reizes

+7 658

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

10 950

2.7

+40.9

9 053

1.9

+36.1

+1 897

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

42 721

10.5

+37.2

71 245

15.0

+45.3

-28 524

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

17 820

4.4

+42.8

30 977

6.5

+59.0

-13 157

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

24 901

6.1

+33.5

40 269

8.5

+36.3

-15 368

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

23 583

5.8

+56.2

26 491

5.6

+2.1 reizes

-2 908

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

21 056

5.2

+47.4

24 109

5.1

+2.4 reizes

-3 053

Dažādi izstrādājumi (XX)

9 245

2.3

+5.3

9 239

1.9

+24.1

 +6

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

7 763

1.9

+1.5

5 264

1.1

+22.0

+2 499

Pārējās preces

19 055

4.7

+63.1

20 501

4.3

+38.6

-1 446

_____________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.
 

2011.gada janvārī nozīmīgākā daļa (72.5%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 11.7%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (16.4% no eksporta kopapjoma), Igaunija (12.8%), Vācija (8.9%), Krievija (8.3%) un Zviedrija (7.5%).

2011.gada janvārī nozīmīgākā daļa (71.8%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 20.1%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (18.2% no importa kopapjoma), Krievija (14.3%), Vācija (10.6%), Polija (6.4%) un Igaunija (5.9%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datubāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā mēnešu/ceturkšņu dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Ieva Jansone
tālr. 67366721

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi