Preses relīze

Latvijas ārējā tirdzniecība 2006.g.septembrī

Eksporta vērtība 2006. gada septembrī samazinājās par 0,2% jeb 0,7 milj latu, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, bet palielinājās par 10,7% jeb 27,5 milj. latu salīdzinājumā ar 2005. gada septembri, sasniedzot 283,6 milj. latu.

Savukārt importa vērtība 2006. gada septembrī bija par 2,6% jeb 14,6 milj. latu lielāka nekā mēnesi iepriekš, bet salīdzinājumā ar 2005. gada septembri – par 31,0% jeb 134,4 milj. latu lielāka, sasniedzot 567,5 milj. latu.

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums 2006. gada janvārī – septembrī bija par 24,0% jeb 1324,1 milj. latu lielāks nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā, un tā vērtība sasniedza 6831,7 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu

________________
Dati precizēti par 2006. gada jūniju.

2006. gada janvārī - septembrī eksports salīdzinājumā ar 2005. gada janvāri – septembri ievērojami pieauga ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumiem – par 43,7%, plastmasām un to izstrādājumiem – par 36,1% un parastajiem metāliem un parasto metālu izstrādājumiem – par 32,5%. Savukārt samazinājās minerālproduktu eksports – par 30,7%, papīra masas no koksnes; papīra un kartona – par 11,0%, optiskajām ierīcēm un aparatūrai; pulksteņiem; mūzikas instrumentiem – par 8,1%.

2006. gada janvārī – septembrī imports salīdzinājumā ar 2005. gada janvāri – septembri strauji pieauga satiksmes līdzekļiem – par 62,0%, dažādiem izstrādājumiem (tai skaitā mēbelēm) – par 54,7%, akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumiem – par 36,5%, optiskajām ierīcēm un aparatūrai; pulksteņiem; mūzikas instrumentiem – par 34,9%.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā un importā 2006. gada janvārī - septembrī

Eksports

Imports

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri

Valstu grupas,
valstis

2006.g. augusts

2006.g. septembris

2006.g. septembris
% (+,-) pret

tūkst. latu

īpatsvars,
%

tūkst. latu

īpatsvars,
%

2006.g. augustu

2005.g. septembri

Eksports - pavisam

284 328

100

283 622

100

-0,2

+11,0

ES – 25 valstis

208 138

73,2

211 442

74,6

+1,6

+7,1

ES – 15 valstis

121 841

42,9

123 271

43,5

+1,2

+3,4

Pārējās valstis:

NVS

42 204

14,8

44 807

15,8

+6,2

+20,0

pārējās

33 986

12,0

27 373

9,6

-19,5

+27,7

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

41 648

14,6

42 070

14,8

+1,0

+28,2

Vācija

29 605

10,4

33 472

11,8

+1,5

+14,1

Igaunija

32 966

11,6

32 557

11,5

+10,0

+2,0

Krievija

24 741

8,7

29 188

10,3

+18,0

+15,2

Lielbritānija

23 863

8,4

22 725

8,0

-4,8

+14,6

Zviedrija

16 469

5,8

16 507

5,8

+0,2

+1,1

Dānija

12 599

4,4

15 371

5,4

+22,0

-6,7

Nīderlande

6 638

2,3

8 686

3,1

+30,9

-6,2

Imports - pavisam

552 895

100

567 539

100

+2,6

+27,6

ES – 25 valstis

430 128

77,8

442 920

78,0

+3,0

+27,3

ES – 15 valstis

244 297

44,2

254 999

44,9

+4,4

+29,6

Pārējās valstis:

NVS

78 923

14,3

72 806

12,8

-7,8

+33,0

pārējās

43 844

7,9

51 813

9,2

+18,2

+22,1

Nozīmīgākie importa partneri:

Vācija

91 859

16,6

80 330

14,2

-12,6

+42,0

Lietuva

82 554

14,9

78 336

13,8

-5,1

+34,0

Igaunija

47 843

8,7

44 978

7,9

-6,0

+48,6

Polija

38 109

6,9

41 643

7,3

+5,7

-7,0

Somija

30 198

5,5

36 811

6,5

-3,4

+57,1

Krievija

39 381

7,1

35 026

6,2

+6,4

+31,0

Zviedrija

24 758

4,5

32 587

5,7

+7,9

+11,5

Baltkrievija

32 927

6,0

28 349

5,0

+14,5

+4,4


Svarīgāko preču eksports un imports

2006.g. janvāris - septembris

2006.g. septembris

Pavisam

ES - 25

Pavisam

ES - 25

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
nodaļas kopap-joma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
nodaļas kopap-joma

Eksports - pavisam

2381613

100

1787032

75,0

283622

100

211442

74,6

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

306 049

12,9

206 456

67,5

38 383

13,5

27 054

70,5

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

172 083

7,2

95 103

55,3

20 678

7,3

11 382

55,0

Minerālprodukti (V) 1)

140 311

5,9

89 357

63,7

14 304

5,0

9 114

63,7

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

159 841

6,7

104 938

65,7

18 264

6,4

11 274

61,7

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

71 011

3,0

51 513

72,5

9 010

3,2

6 455

71,6

Koks un koka izstrādājumi (IX)

537 966

22,6

475 769

88,4

58 659

20,7

52 555

89,6

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

39 197

1,6

29 124

74,3

5 543

2,0

4 179

75,4

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

200 036

8,4

147 444

73,7

26 937

9,5

19 671

73,0

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

48 654

2,0

35 925

73,8

6 312

2,2

4 562

72,3

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

364 740

15,3

297 623

81,6

45 050

15,9

37 766

83,8

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

220 966

9,3

132 084

59,8

28 531

10,1

14 698

51,5

Satiksmes līdzekļi (XVII)

139 110

5,8

105 809

76,1

15 634

5,5

11 974

76,6

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

21 137

0,9

8 741

41,4

1 920

0,7

1 009

52,6

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

111 254

4,7

85 918

77,2

12 621

4,4

9 220

73,1

Pārējās preces

21 343

0,9

16 332

76,5

2 455

0,9

1 908

77,7

Imports – pavisam

4450052

100

3372079

75,8

567539

100

442920

78,0

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

489 893

11,0

426 895

87,1

58 456

10,3

50 981

87,2

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

250 606

5,6

211 487

84,4

33 610

5,9

28 910

86,0

Minerālprodukti (V) 1)

631 210

14,2

251 788

39,9

77 482

13,6

34 254

44,2

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

384 623

8,6

301 931

78,5

41 013

7,2

31 977

78,0

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

230 720

5,2

205 291

89,0

33 547

5,9

30 599

91,2

Koks un koka izstrādājumi (IX)

115 585

2,6

49 675

43,0

13 507

2,4

7 065

52,3

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

117 511

2,7

99 757

84,9

15 321

2,7

13 409

87,5

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

212 991

4,8

180 369

84,7

27 696

4,9

23 308

84,2

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

123 977

2,8

104 028

83,9

16 099

2,8

13 695

85,1

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

420 206

9,4

245 755

58,5

54 200

9,6

32 278

59,6

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

847 210

19,0

734 020

86,6

116 287

20,5

102 874

88,5

Satiksmes līdzekļi (XVII)

586 906

13,2

539 803

92,0

76 703

13,5

71 638

93,4

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

75 762

1,7

60 359

79,7

8 845

1,6

7 464

84,4

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

142 225

3,2

121 106

85,2

17 746

3,1

15 129

85,3

Pārējās preces

71 231

1,6

51 303

72,0

10 638

1,9

8 249

77,5

___________________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

Sagatavojusi
Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Lilita Laganovska, tel. 7366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi