Preses relīze

Latvijas ārējā tirdzniecība 2006.g.oktobrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas eksporta vērtība 2006. gada oktobrī palielinājās par 3,6% jeb 10,3 milj latu, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, bet salīdzinājumā ar 2005. gada oktobri, pieauga par 11,7% jeb 30,9 milj. latu sasniedzot 294,5 milj. latu.

Savukārt importa vērtība 2006. gada oktobrī bija par 3,7% jeb 21,2 milj. latu lielāka nekā mēnesi iepriekš, bet salīdzinājumā ar 2005. gada oktobri pieaugums bija par 23,1% jeb 110,5 milj. latu, sasniedzot 588,9 milj. latu.

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums 2006. gada janvārī – oktobrī bija par 23,7% jeb 1481,1 milj. latu lielāks nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā, un tā vērtība sasniedza 7730,7 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu

2006. gada janvārī - oktobrī Latvijas eksports salīdzinājumā ar 2005. gada janvāri – oktobri ievērojami pieauga ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumiem – par 42,8%, plastmasām un to izstrādājumiem – par 35,2% un parastajiem metāliem un parasto metālu izstrādājumiem – par 31,9%. Savukārt samazinājās minerālproduktu eksports – par 30,9%, papīra masas no koksnes; papīra un kartona – par 13,0%, optisko ierīču un aparatūras; pulksteņu; mūzikas instrumentu – par 8,1%.

2006. gada janvārī – oktobrī salīdzinājumā ar 2005. gada janvāri – oktobri strauji pieauga satiksmes līdzekļu imports – par 61,2%, dažādu izstrādājumu (tai skaitā mēbeles) – par 51,7%, akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumu – par 36,8%, parasto metālu un to izstrādājumu – par 33,1%.

______________________
Dati precizēti par 2006. gada janvāri, jūniju, jūliju, septembri.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā un importā 2006. gada janvārī - oktobrī

Eksports

Imports

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri

Valstu grupas,
valstis

2006.g. septembris1

2006.g. oktobris

2006.g. oktobris

% (+,-) pret

tūkst. latu

īpatsvars, %

tūkst. latu

īpatsvars, %

2006.g. septembri

2005.g. oktobri

Eksports - pavisam

284 159

100

294 486

100

+3,6

+11,7

ES – 25 valstis

211 978

74,6

217 770

73,9

+2,7

+5,3

ES – 15 valstis

123 517

43,5

116 985

39,7

-5,3

-8,2

Pārējās valstis:

NVS

44 807

15,8

45 087

15,3

+0,6

+50,0

pārējās

27 374

9,6

31 629

10,8

+15,5

+18,4

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

42 138

14,8

47 921

16,3

+13,7

+55,9

Igaunija

32 766

11,5

38 570

13,1

+17,7

+39,2

Krievija

29 188

10,3

30 932

10,5

+6,0

+45,3

Vācija

33 559

11,8

30 011

10,2

-10,6

-0,4

Zviedrija

16 558

5,8

18 490

6,3

+11,7

+3,7

Lielbritānija

22 791

8,0

17 717

6,0

-22,3

-26,5

Dānija

15 417

5,4

14 341

4,9

-7,0

+3,8

Somija

6 790

2,4

8 939

3,0

+31,6

+8,0

Imports - pavisam

567 707

100

588 916

100

+3,7

+23,1

ES – 25 valstis

443 088

78,0

456 324

77,5

+3,0

+25,6

ES – 15 valstis

254 928

44,9

272 605

46,3

+6,9

+28,4

Pārējās valstis:

NVS

72 806

12,8

80 175

13,6

+10,1

+9,8

pārējās

51 813

9,2

52 417

8,9

+1,2

+24,8

Nozīmīgākie importa partneri:

Vācija

80 327

14,1

92 887

15,8

+15,6

+40,4

Lietuva

78 363

13,8

69 606

11,8

-11,2

+2,6

Krievija

35 026

6,2

46 488

7,9

+32,7

+33,2

Igaunija

44 991

7,9

46 155

7,8

+2,6

+24,9

Polija

41 890

7,4

45 689

7,8

+9,1

+52,0

Zviedrija

32 560

5,7

32 080

5,4

-1,5

+39,4

Somija

36 823

6,5

31 565

5,4

-14,3

+13,8

Baltkrievija

28 349

5,0

24 582

4,2

-13,3

-5,5

______________________
1) Dati precizēti
Svarīgāko preču eksports un imports


2006.g. janvāris - oktobris

2006.g. oktobris

Pavisam

ES - 25

Pavisam

ES - 25

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
nodaļas kopap-joma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
nodaļas kopap-joma

Eksports - pavisam

2682667

100

2011370

75,0

294486

100

217770

73,9

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

352 810

13,2

240 560

68,2

46 501

15,8

33 844

72,8

pārtikas rūpniecības ražojumi;alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

193 951

7,2

106 335

54,8

21 745

7,4

11 109

51,1

Minerālprodukti (V) 1)

153 999

5,7

98 632

64,0

13 938

4,7

9 525

68,3

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

180 414

6,7

117 868

65,3

20 712

7,0

13 068

63,1

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

80 528

3,0

57 756

71,7

9 422

3,2

6 148

65,3

Koks un koka izstrādājumi (IX)

604 035

22,5

535 219

88,6

61 824

21,0

55 205

89,3

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

44 062

1,6

32 845

74,5

4 586

1,6

3 443

75,1

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

224 302

8,4

163 584

72,9

24 916

8,5

16 789

67,4

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

54 976

2,0

40 996

74,6

6 353

2,1

5 102

80,3

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

408 054

15,2

331 044

81,1

42 585

14,5

32 693

76,8

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

252 038

9,4

150 887

59,9

29 228

9,9

16 959

58,0

Satiksmes līdzekļi (XVII)

157 435

5,9

119 365

75,8

18 161

6,2

13 393

73,7

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

23 293

0,9

9 889

42,5

2 035

0,7

1 027

50,5

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

123 452

4,6

94 857

76,8

12 407

4,2

9 147

73,7

Pārējās preces

23 271

0,9

17 870

76,8

1 818

0,6

1 427

78,5

Imports – pavisam

5048047

100

3837483

76,0

588916

100

456324

77,5

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

553 188

11,0

481 784

87,1

65 059

11,1

56 654

87,1

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

289 635

5,7

245 202

84,7

38 652

6,6

33 338

86,3

Minerālprodukti (V) 1)

707 174

14,0

281 514

39,8

74 625

12,7

28 386

38,0

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

428 390

8,5

337 938

78,9

41 428

7,0

33 668

81,3

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

262 613

5,2

233 579

88,9

31 535

5,4

27 929

88,6

Koks un koka izstrādājumi (IX)

129 119

2,6

56 750

44,0

13 216

2,2

6 757

51,1

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

132 260

2,6

112 318

84,9

14 780

2,5

12 592

85,2

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

242 972

4,8

205 937

84,8

30 059

5,1

25 646

85,3

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

141 018

2,8

118 901

84,3

16 948

2,9

14 779

87,2

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

483 735

9,6

287 055

59,3

61 477

10,4

39 248

63,8

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

965 783

19,1

838 672

86,8

116 469

19,8

102 548

88,0

Satiksmes līdzekļi (XVII)

666 845

13,2

615 016

92,2

77 910

13,2

73 185

93,9

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

87 626

1,7

68 818

78,5

11 364

1,9

7 960

70,0

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

163 617

3,2

139 363

85,2

21 880

3,7

18 746

85,7

Pārējās preces

83 704

1,7

59 839

71,5

12 165

2,1

8 225

67,6

___________________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
tālr. 7366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi