Preses relīze

Latvijas ārējā tirdzniecība 2006.g.martā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas eksporta vērtība 2006.gada martā pieauga par 18.2% jeb 41,6 milj latu, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, un par 13,6% jeb 32,4 milj. latu salīdzinājumā ar 2005.gada martu, sasniedzot 269.7 milj. latu.

Savukārt importa vērtība 2006.gada martā bija par 15,3% jeb 63,7 milj. latu lielāka nekā mēnesi iepriekš un par 25,0% jeb 95,9 milj. latu salīdzinājumā ar 2005.gada martu, sasniedzot 480,1 milj. latu.

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums 2006.gada pirmajā ceturksnī bija par 22,0% jeb 358,8 milj. latu lielāks nekā pērnā gada pirmajā ceturksnī, un tā vērtība sasniedza 1987,2 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

2006.gada janvārī - martā salīdzinājumā ar 2005.gada janvāri – martu ievērojami pieauga lauksaimniecības un pārtikas preču eksports– par 54,1%, plastmasu un to izstrādājumu – par 43,8%, optikas ierīču un aparātu – par 41,4%. Savukārt samazinājās minerālproduktu eksports – par 33,9%, koka un koka izstrādājumu – par 0,2%.

2006.gada janvārī - martā salīdzinājumā ar 2005. gada janvāri - martu strauji pieauga satiksmes līdzekļu imports – par 52,4%, dažādu gatavo izstrādājumu (tai skaitā mēbeļul) – par 51,9%, plastmasu un to izstrādājumu – par 28,0%. Savukārt samazinājās koka un koka izstrādājumu imports – par 1,3%.

________________

1)

CSP mājas lapas sadaļā “Galvenie rādītāji” ir pieejami ārējās tirdzniecības dati kopš 1995.gada.
     Dati precizēti par 2005.gada decembri un arī eksports par 2006.gada februāri.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā un importā 2006.gada janvārī – martā

Eksports

Imports

 Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri

Valstu grupas,
valstis

2006.g. februāris

2006.g. marts

2006.g. marts
% (+,-) pret

tūkst.
 latu

īpatsvars,
%

tūkst.
 latu

īpatsvars,
%

2006.g.
 februāri

2005.g.
 martu

Eksports - pavisam

1)228 097

100

269 724

100

+18,2

+13,6

ES – 25 valstis

173 909

76,2

197 023

73,0

+13,3

+9,9

ES – 15 valstis

107 095

47,0

116 884

43,3

+9,1

+7,9

Pārējās valstis:

 

 

 

 

 

 

NVS

1)29 618

13,0

37 867

14,0

+27,9

+41,9

pārējās

24 571

10,8

34 834

13,0

+41,8

+11,0

Nozīmīgākie eksporta partneri:

 

 

 

 

 

 

Lietuva

32 501

14,2

38 522

14,3

+18,5

+76,8

Igaunija

25 868

11,3

31 588

11,7

+22,1

+38,6

Vācija

22 926

10,0

27 335

10,1

+19,2

+22,6

Krievijas Federācija

1)19 011

8,3

23 262

8,6

+22,4

+40,5

Lielbritānija

19 878

8,7

21 086

7,8

+6,1

-16,0

Zviedrija

16 625

7,3

17 975

6,7

+8,1

-4,7

Dānija

12 490

5,5

14 257

5,3

+14,2

+27,5

Nīderlande

8 323

3,6

7 453

2,8

-10,5

+34,4

Imports - pavisam

416 340

100

480 061

100

+15,3

+25,0

ES – 25 valstis

303 130

72,8

353 258

73,6

+16,5

+27,9

ES – 15 valstis

177 468

42,6

209 638

43,7

+18,1

+28,9

Pārējās valstis:

 

 

 

 

 

 

NVS

71 556

17,2

79 910

16,6

+11,7

+8,6

pārējās

41 654

10,0

46 893

9,8

+12,6

+36,0

Nozīmīgākie importa partneri:

 

  

  

 

 

 

Vācija

57 190

13,7

69 250

14,4

+21,1

+36,2

Lietuva

55 227

13,3

57 806

12,0

+4,7

+25,2

Krievijas Federācija

42 658

10,2

48 974

10,2

+14,8

+19,9

Igaunija

28 712

6,9

36 767

7,7

+28,1

+31,4

Polija

26 264

6,3

31 661

6,6

+20,5

+34,8

Somija

23 087

5,5

27 219

5,7

+17,9

+25,9

Zviedrija

21 526

5,2

22 506

4,7

+4,6

+18,5

Baltkrievija

22 895

5,5

22 280

4,6

-2,7

+6,8

________________

1)

Dati precizēti.

Svarīgāko preču eksports un imports

 

2006.g. janvāris - marts

2006.g. marts

Pavisam

ES - 25

Pavisam

ES - 25

tūkst.
latu

% no
kopap-
joma

tūkst.
latu

% no
nodaļas kopap-
joma

tūkst.
latu

% no
kopap-
joma

tūkst.
latu

% no
nodaļas kopap-
joma

Eksports - pavisam

715 507

100

533 252

74,5

269 724

100

197 023

73,0

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

95 085

13,3

60 353

63,5

35 074

13,0

20 842

59,4

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

56 171

7,8

27 632

49,2

22 755

8,4

10 755

47,3

Minerālprodukti (V)¹)

42 571

5,9

26 460

62,2

16 059

6,0

10 250

63,8

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

49 585

6,9

31 373

63,3

21 205

7,9

14 951

70,5

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

20 287

2,8

16 258

80,1

7 364

2,7

5 749

78,1

Koks un koka izstrādājumi (IX)

166 374

23,3

146 122

87,8

60 399

22,4

52 863

87,5

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

13 811

1,9

10 220

74,0

4 894

1,8

3 780

77,2

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

67 474

9,4

50 327

74,6

25 147

9,3

17 958

71,4

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

12 861

1,8

9 201

71,5

5 913

2,2

4 229

71,5

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

94 163

13,2

72 395

76,9

34 573

12,8

24 998

72,3

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

60 051

8,4

38 339

63,8

24 391

9,0

14 847

60,9

Satiksmes līdzekļi (XVII)

43 006

6,0

35 257

82,0

16 550

6,1

13 460

81,3

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

6 320

0,9

3 147

49,8

2 335

0,9

1 044

44,7

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

36 426

5,1

28 343

77,8

13 106

4,9

9 974

76,1

Pārējās preces

7 495

1,0

5 457

72,8

2 713

1,0

2 079

76,6

Imports – pavisam

1 271 643

100

930 712

73,2

480 061

100

353 258

73,6

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

145 808

11,5

124 711

85,5

55 301

11,5

47 388

85,7

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

71 552

5,6

59 526

83,2

27 587

5,7

22 821

82,7

Minerālprodukti (V) ¹)

196 725

15,5

67 688

34,4

64 963

13,5

21 426

33,0

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

118 330

9,3

91 260

77,1

48 173

10,0

37 723

78,3

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

64 361

5,1

56 918

88,4

23 727

4,9

21 211

89,4

Koks un koka izstrādājumi (IX)

37 378

2,9

14 814

39,6

14 917

3,1

5 288

35,4

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

37 167

2,9

31 667

85,2

13 210

2,8

11 124

84,2

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

64 219

5,1

53 935

84,0

26 264

5,5

22 517

85,7

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

31 397

2,5

26 401

84,1

11 799

2,5

9 849

83,5

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

115 835

9,1

67 612

58,4

44 316

9,2

25 317

57,1

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

230 206

18,1

195 151

84,8

88 583

18,5

74 091

83,6

Satiksmes līdzekļi (XVII)

145 752

11,5

133 678

91,7

55 640

11,6

51 180

92,0

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

22 151

1,7

17 204

77,7

8 233

1,7

6 396

77,7

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

40 316

3,2

34 047

84,5

15 597

3,2

13 197

84,6

Pārējās preces

21 997

1,7

15 626

71,0

9 336

1,9

6 551

70,2

_____________

¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
tālr. 7366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi