Preses relīze

Latvijas ārējā tirdzniecība 2005.gada novembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas eksporta vērtība 2005.gada novembrī bija 262.3 milj. latu – par 4.4 milj. latu jeb 1.7 % vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, un par 64.2 milj. latu jeb 32.4 % vairāk , salīdzinot ar 2004.gada novembri.

Savukārt importa vērtība 2005.gada novembrī bija 465.8 milj. latu – par 2.9 milj. latu jeb 0.6 % mazāk salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi un par 112.4 milj. latu jeb 31.8 % vairāk salīdzinājumā ar 2004.gada novembri.

Latvijas ārējā tirdzniecība 2004. - 2005. gadā

Periods

Eksports

Imports

tūkst. latu

2005. g. % pret

tūkst. latu

2005. g. % pret

2004.g.

2005.g.

iepriekšējo periodu

iepriekšējā gada atbilstošo periodu

2004.g.

2005.g.

iepriekšējo periodu

iepriekšējā gada atbilstošo periodu

Janvāris - novembris

1943090

2604695

X

134.0

3432289

4344834

X

126.6

I ceturksnis

457245

628621

103.3

137.5

792064

999732

92.6

126.2

Janvāris

137099

189027

91.3

137.9

221954

294587

79.0

132.7

Februāris

150659

202237

107.0

134.2

250722

320951

108.9

128.0

Marts

169487

237357

117.4

140.0

319388

384194

119.7

120.3

II ceturksnis

525470

725145

115.4

138.0

949842

1175970

117.6

123.8

Aprīlis

176553

248374

104.6

140.7

364111

387703

100.9

106.5

Maijs

171731

246425

99.2

143.5

297171

395541

102.0

133.1

Jūnijs

177186

230346

93.5

130.0

288560

392726

99.3

136.1

III ceturksnis1)

558549

730694

100.8

130.8

983612

1234612

105.0

125.5

Jūlijs

188686

242595

105.3

128.6

302973

393210

100.1

129.8

Augusts1)

181977

236952

97.7

130.2

310082

416012

105.8

134.2

Septembris

187886

251147

106.0

133.7

370557

425390

102.3

114.8

IV ceturksnis

608763

 

  

  

1079739

   

  

  

Oktobris

203702

257911

102.7

126.6

353389

468702

110.2

132.6

Novembris

198124

262324

101.7

132.4

353382

465819

99.4

131.8

Decembris

206937

  

  

  

372968

  

  

  

________________

1) Dati precizēti par 2005. gadu.

Kopumā 2005.gada janvārī – novembrī nozīmīgāko vietu Latvijas eksportā ieņēma koks un tā izstrādājumi – 25.2 % no eksporta kopvērtības, parastie metāli un to izstrādājumi – 13.2 %, minerālprodukti – 9.4 %. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu visstraujāk pieauga mehānismu un mehānisko ierīču; elektrisko iekārtu eksports – par 57.2 %, pārtikas rūpniecības ražojumu; alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu; tabakas eksports – par 51.4 %, parasto metālu un parasto metāla izstrādājumu – par 27.4 %.

Kopumā 2005.gada janvārī – novembrī nozīmīgāko vietu Latvijas importā ieņēma mehānismi un mehāniskās ierīces; elektriskās iekārtas – 19.5 % no kopējā importa, minerālprodukti – 15.6 %, satiksmes līdzekļi – 10.7 %. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu visstraujāk pieauga minerālproduktu imports – par 57.5 %, pārtikas rūpniecības ražojumu; alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu; tabakas – par 31.2 %, mehānismu un mehānisko ierīču; elektrisko iekārtu – par 25.0 %.

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri 1

Valstu grupas,
valstis

2005.g. oktobris

2005.g. novembris

2005.g. novembris
% (+,-) pret

tūkst.
latu

īpatsvars, %

tūkst.
latu

īpatsvars, %

2005.g. oktobri

2004.g. novembri

Eksports - pavisam

257911

100

262324

100

+1.7

+32.4

ES – 25 valstis

201141

78.0

199697

76.1

-0.7

+33.7

ES – 15 valstis

123269

47.8

118432

45.1

-3.9

+20.1

Pārējās valstis:

 

 

 

 

 

 

NVS

30063

11.7

32832

12.5

+9.2

+24.0

pārējās

26707

10.4

29795

11.4

+11.6

+34.0

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

29429

11.4

33972

13.0

+15.4

+59.5

Igaunija

26823

10.4

31023

11.8

+15.7

+71.2

Vācija

30196

11.7

30584

11.7

+1.3

+17.2

Krievija

21292

8.3

22022

8.4

+3.4

+30.1

Lielbritānija

22322

8.7

21319

8.1

-4.5

-3.4

Zviedrija

17354

6.7

16459

6.3

-5.2

-10.1

Dānija

13766

5.3

13276

5.1

-3.6

+23.3

Polija

14398

5.6

10884

4.1

-24.4

+27.1

Imports - pavisam

468702

100

465819

100

-0.6

+31.8

ES – 25 valstis

353641

75.5

350689

75.3

-0.8

+31.0

ES – 15 valstis

207588

44.3

200028

42.9

-3.6

+20.5

Pārējās valstis:

 

 

 

 

 

 

NVS

73048

15.6

73669

15.8

+0.8

+17.2

pārējās

42013

9.0

41461

8.9

-1.3

+80.9

Nozīmīgākie importa partneri: 

Lietuva

67322

14.4

67844

14.6

+0.8

+56.1

Vācija

64565

13.8

66487

14.3

+3.0

+24.6

Krievija

34905

7.4

41274

8.9

+18.2

+23.2

Igaunija

35050

7.5

37860

8.1

+8.0

+55.5

Polija

29009

6.2

31035

6.7

+7.0

+44.8

Somija

26172

5.6

29083

6.2

+11.1

+35.7

Zviedrija

22851

4.9

23619

5.1

+3.4

+17.1

Baltkrievija

26006

5.5

20434

4.4

-21.4

+13.8

__________________

1 Informācijas apkopošanā par preču ievedumu/izvedumu no/uz ES dalībvalstīm tiek pielietoti speciāli mēneša Intrastat pārskati. Tā ir operatīva informācija, un katrā nākošajā mēnesī var tikt veikta iepriekšējo datu korekcija.

Ārējās tirdzniecības datu vākšanas sistēma tirdzniecībai ar pārējām valstīm, kas nav ES dalībvalstis, saglabājusies iepriekšējā – tiek apkopota no muitas kravas deklarācijām iegūtā informācija.

Eksports un imports sadalījumā pa preču nodaļām 2005.gada novembrī

 

Pavisam

Eiropas Savienība - 25

tūkst.
latu

% no
kop-
apjoma

tūkst.
latu

% no
nodaļas kopapjoma

Eksports - pavisam

262 324

100

199 697

76.1

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

38 440

14.7

26 952

70.1

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

21 053

8.0

10 720

50.9

Minerālprodukti (V) 1)

21 052

8.0

16 975

80.6

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

17 344

6.6

10 887

62.8

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

7 294

2.8

5 470

75.0

Jēlādas, ādas, kažokādas un to izstrādājumi (VIII)

1 114

0.4

933

83.8

Koks un koka izstrādājumi (IX)

52 863

20.2

46 737

88.4

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

6 318

2.4

3 715

58.8

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

21 556

8.2

16 551

76.8

Apavi, cepures, lietussargi, citi priekšmeti (XII)

645

0.2

566

87.8

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

5 520

2.1

4 335

78.5

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plakēti metāli un to izstrādājumi (XIV)

280

0.1

104

37.1

Parastie metāli un parasto metālu izstrādājumi (XV)

36 068

13.7

28 948

80.3

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

26 024

9.9

16 141

62.0

Satiksmes līdzekļi (XVII)

13 023

5.0

9 769

75.0

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

2 427

0.9

1 570

64.7

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

12 337

4.7

10 025

81.3

Mākslas un antikvārie priekšmeti (XXI)

19

0.0

18

94.7

Pārējās preces

-

-

-

-

Imports – pavisam

465 819

100

350 689

75.3

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

57 363

12.3

50 406

87.9

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

32 492

7.0

27 956

86.0

Minerālprodukti (V) 1)

76 466

16.4

32 440

42.4

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

35 295

7.6

27 942

79.2

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

21 499

4.6

18 962

88.2

Jēlādas, ādas, kažokādas un to izstrādājumi (VIII)

1 949

0.4

1 389

71.3

Koks un koka izstrādājumi (IX)

11 638

2.5

5 283

45.4

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

12 776

2.7

11 017

86.2

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

22 784

4.9

19 264

84.6

Apavi, cepures, lietussargi, citi priekšmeti (XII)

3 052

0.7

2 424

79.4

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

11 578

2.5

9 659

83.4

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plakēti metāli un to izstrādājumi (XIV)

2 036

0.4

882

43.3

Parastie metāli un parasto metālu izstrādājumi (XV)

41 651

8.9

25 035

60.1

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

92 274

19.8

78 223

84.8

Satiksmes līdzekļi (XVII)

52 469

11.3

48 538

92.5

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

7 623

1.6

6 392

83.9

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

15 089

3.2

12 617

83.6

Mākslas un antikvārie priekšmeti (XXI)

107

0.0

100

93.5

Pārējās preces

169

0.0

117

69.2

___________

¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa.
Lilita Laganovska
tel. 7366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi