Preses relīze

Latvijas ārējā tirdzniecība 2005.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2005.gadā1 Latvijas ārējās tirdzniecības apjoms faktiskajās cenās sasniedza 7706.1 milj. latu - par 1750.8 milj.latu jeb 29.4% vairāk salīdzinājumā ar 2004.gadu.
Pēdējos gados vērojama pozitīva tendence Latvijas ārējās tirdzniecības bilances uzlabošanās jomā, t.i., konsekventi samazinās starpība starp importa un eksporta kopvērtību. 2005.gadā imports pārsniedza eksportu par 68.4%, salīdzinoši 2004.gadā tie bija 77.0%, bet 2003.gadā – 81.1%.

Latvijas ārējā tirdzniecība 2004. - 2005. gadā

Eksports

Imports

2004. g.

2005. g.

2004. g.

2005. g.

tūkst. latu

izmaiņas (+,-) pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, %

tūkst. latu

izmaiņas (+,-) pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu, %

Gads

2150027

2871401

+33.6

3805258

4834713

+27.1

I ceturksnis

457245

628621

+37.5

792065

999732

+26.2

II ceturksnis

525470

725145

+38.0

949842

1175970

+23.8

III ceturksnis

558549

735703

+31.7

983612

1242394

+26.3

IV ceturksnis

608763

781932

+28.4

1079739

1416617

+31.2

decembris

206937

261697

+26.5

372968

482096

+29.3

2005.gadā preču eksports sasniedza 2871.4 milj. latu - par 721.4 milj.latu jeb 33.6% vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Eksporta apjoms pieauga visās preču nodaļās, bet tādām nozīmīgām eksporta precēm kā mehānismi, mehāniskās ierīces un elektroiekārtas – par 56.6%, pārtikas rūpniecības ražojumi, alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni un tabaka – par 50.9%, metāli un to izstrādājumi – par 24.7%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi – par 29.3%. Ne tik strauji eksporta apjoms palielinājās kokam un koka izstrādājumiem un tekstilmateriāliem un tekstilizstrādājumiem – par 8.6%. No precēm, kuru īpatsvars kopējā eksporta apjomā šobrīd ir neliels, īpaši strauji pieauga plastmasu un to izstrādājumu eksports – par 55.2 %, papīra masas no koksnes, papīra un kartona – par 40.8%.

2005.gadā preču izvedums uz ES valstīm bija 76.2% no Latvijas eksporta kopapjoma (2004.g. 77.2%), sasniedzot 2188.6 milj.latu - par 527.8 milj. latu jeb 31.8% vairāk salīdzinājumā ar 2004.gadu. Visstraujāk palielinājās mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu izvedums – par 67.0%, pārtikas rūpniecības ražojumu, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu un tabakas – par 40.8%, metālu un to izstrādājumu – par 26.1%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu – par 20.7%, koka un koka izstrādājumu – par 8.9%.

2005.gadā preču eksports uz NVS valstīm bija 12.3% no Latvijas eksporta kopapjoma (2004.g. 11,3%), sasniedzot 353.7 milj. latu - par 110.9 milj. latu jeb 45.7% vairāk salīdzinājumā ar 2004.gadu. Visstraujāk palielinājās ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksporta apjoms – par 67.9%, mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu – par 56.0%, tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu – par 53.4%, pārtikas rūpniecības ražojumu, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu un tabakas – par 50.2%. Savukārt samazinājās koka un koka izstrādājumu eksports – par 48.6%, augu valsts produktu – par 14.1%.

2005.gadā preču imports Latvijā sasniedza 4834,7 milj. latu – par 1029,4 milj. latu jeb 27,1% vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Importa apjoms pieauga visās preču nodaļās. Visstraujāk palielinājās minerālproduktu importa apjoms – par 56.9%, satiksmes līdzekļu – par 26.5%, mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu – par 26.0%, plastmasu un to izstrādājumu – par 29.2%, pārtikas rūpniecības ražojumu, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu un tabakas – par 28.7%. No precēm, kuru īpatsvars kopējā importa apjomā ir neliels, īpaši strauji pieauga dažādu gatavo izstrādājumu (galvenokārt mēbeļu) imports – par 32.3%.

2005.gadā preču ievedums no ES valstīm bija 75.0% no Latvijas importa kopapjoma (2004.g. 75.5%), sasniedzot 3626.2 milj. latu - par 754.9 milj. latu jeb 26.3% vairāk salīdzinājumā ar 2004.gadu. Visstraujāk palielinājās minerālproduktu ievedums – par 39.3%, satiksmes līdzekļu – par 30.8%, pārtikas rūpniecības ražojumu, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu un tabakas – par 30.6%, mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu – par 24.1 %, metālu un to izstrādājumu – par 22.8 %.

2005.gadā preču imports no NVS valstīm bija 16.8% no Latvijas importa kopapjoma (2004.g. 16.4%), sasniedzot 813.5 milj. latu - par 190.0 milj. latu jeb 30.5% vairāk salīdzinājumā ar 2004.gadu. Visstraujāk palielinājās minerālproduktu importa apjoms – par 64.9%, mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu – par 37.7%, pārtikas rūpniecības ražojumu un koka un koka izstrādājumu – par 13.1%. Savukārt samazinājās satiksmes līdzekļu imports – par 33.1%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu – par 2.1%.

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri 2004.-2005.gadā

Valstis

2004.g.

2005.g.

2005.g. (+,-) pret

tūkst. latu

īpatsvars, %

tūkst. latu

īpatsvars, %

2004.g., %

Eksports - pavisam

2 150 027

100

2 871 401

100

33.6

Lietuva

203 496

9.5

311 525

10.8

53.1

Igaunija

180 237

8.4

309 275

10.8

71.6

Vācija

267 472

12.4

294 500

10.3

10.1

Lielbritānija

278 498

13.0

290 272

10.1

4.2

Krievija

137 467

6.4

228 336

8.0

66.1

Imports - pavisam

3 805 258

100

4 834 713

100

27.1

Vācija

556 884

14.6

669 262

13.8

20.2

Lietuva

476 550

12.5

662 459

13.7

39.0

Krievija

332 034

8.7

413 802

8.6

24.6

Igaunija

272 348

7.2

380 993

7.9

39.9

Polija

213 744

5.6

307 002

6.3

43.6

 

Eksports un imports sadalījumā pa preču nodaļām 2005.g., tūkst. latu

2005.g.

2005.g. decembris

Pavisam

E S - 25

% no daļas kopapjoma

Pavisam

E S - 25

% no daļas kopapjoma

Eksports - pavisam

2871401

2188603

76.2

261697

188904

72.2

Pārtikas un lauksaimniecības preces (I-IV)

351222

243649

69.4

42024

27070

64.4

pārtikas rūpniecības produkti (IV)

199827

107166

53.6

22329

9333

41.8

Minerālie produkti (V) 1)

265627

198875

74.9

21453

15234

71.0

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru

produkcija (VI)

159698

95401

59.7

16008

9381

58.6

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks (VII)

71852

53378

74.3

5929

4456

75.2

Koks un koka izstrādājumi (IX)

711551

635814

89.4

54690

47967

87.7

Koksnes papīrmasa; papīrs, kartons (X)

62031

37612

60.6

5868

3545

60.4

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

249851

191837

76.8

19841

14531

73.2

Apavi, cepures, lietussargi, citas preces (XII)

9576

8315

86.8

882

845

95.8

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla

izstrādājumi (XIII)

58372

43790

75.0

4231

2955

69.8

Metāli un to izstrādājumi (XV)

378163

294639

77.9

32696

26549

81.2

Mehānismi un mehāniskas ierīces; elektroiekārtas (XVI)

264926

170276

64.3

27761

14883

53.6

Satiksmes līdzekļi (XVII)

112339

83336

74.2

11770

9410

79.9

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi,

mūzikas instrumenti (XVIII)

32414

17691

54.6

4651

1161

25.0

Dažādi gatavie izstrādājumi (XX)

126388

102215

80.9

10840

8432

77.8

Pārējās preces

17391

11775

67.7

3053

2485

81.4

Imports – pavisam

4834713

3626204

75.0

482096

357433

74.1

Pārtikas un lauksaimniecības preces (I-IV)

567969

494254

87.0

60629

52168

86.0

pārtikas rūpniecības produkti (IV)

294804

248227

84.2

33755

28619

84.8

Minerālie produkti (V) 1)

755666

298987

39.6

75681

29262

38.7

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru

produkcija (VI)

402693

319417

79.3

39068

29008

74.3

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks (VII)

245758

221169

90.0

18852

17027

90.3

Koks un koka izstrādājumi (IX)

141898

54860

38.7

11414

5102

44.7

Koksnes papīrmasa; papīrs, kartons (X)

143490

121763

84.9

12439

10158

81.7

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

237150

202489

85.4

18703

15300

81.8

Apavi, cepures, lietussargi, citas preces (XII)

39721

31074

78.2

2179

1657

76.0

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla

izstrādājumi (XIII)

125289

106153

84.7

11088

9122

82.3

Metāli un to izstrādājumi (XV)

446305

284124

63.7

41898

23486

56.1

Mehānismi un mehāniskas ierīces; elektroiekārtas (XVI)

952279

817320

85.8

102188

86527

84.7

Satiksmes līdzekļi (XVII)

523380

469158

89.6

57953

53515

92.3

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi,

mūzikas instrumenti (XVIII)

81043

67532

83.3

9885

8226

83.2

Dažādi gatavie izstrādājumi (XX)

139946

118365

84.6

17695

15350

86.7

Pārējās preces

32126

19539

60.8

2424

1525

62.9

¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Lilita Laganovska, tel. 7366721.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi