Preses relīze

Latvijas ārējā tirdzniecība 2006.gada februārī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas eksporta vērtība 2006.gada februārī bija 228,2 milj. latu – par 10,5 milj. latu jeb 4,8 % vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi un par 25,9 milj. latu jeb 12,8 % vairāk nekā 2005.gada februārī.

Savukārt importa vērtība 2006.gada februārī bija 416,3 milj. latu – par 41,1 milj. latu jeb 11,0 % vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi un par 95,4 milj. latu jeb 29,7 % vairāk nekā 2005.gada februārī.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

2006.gada janvārī - februārī salīdzinājumā ar 2005.gada janvāri – februāri ievērojami pieauga lauksaimniecības un pārtikas preču eksports – par 66,0 %, plastmasām un to izstrādājumiem – par 58,7 %, optikas ierīcēm un aparātiem – par 58,3 %. Savukārt samazinājās minerālproduktu eksports – par 19,5 %, koka un koka izstrādājumu – par 0,7 %, parasto metālu un to izstrādājumu eksports – par 0,6 %.

2006.gada janvārī - februārī imports salīdzinājumā ar 2005. gada janvāri - februāri strauji pieauga dažādiem gatavajiem izstrādājumiem (tai skaitā mēbelēm) – par 55,9 %, satiksmes līdzekļiem – par 48,1 %, minerālproduktiem – par 32,9 %. Savukārt, samazinājās koka un koka izstrādājumu imports – par 6,6 %.

________________

1)

CSP mājas lapas sadaļā “Galvenie rādītāji” ir pieejami ārējās tirdzniecības dati kopš 1995.gada.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā un importā 2006.gada janvārī – februārī

Eksports

Imports

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri

Valstu grupas,
valstis

2006.g. janvāris

2006.g. februāris

2006.g. februāris
% (+,-) pret

tūkst.
latu

īpatsvars, %

tūkst.
latu

īpatsvars, %

2006.g.
janvāri

2005.g.
februāri

Eksports - pavisam

217687

100

228160

100

+4,8

+12,8

ES – 25 valstis

162320

74,6

173909

76,2

+7,1

+8,3

ES – 15 valstis

103528

47,6

107095

46,9

+3,4

+4,0

Pārējās valstis:

 

 

 

 

 

 

NVS

27664

12,7

29681

13,0

+7,3

+38,9

pārējās

27703

12,7

24571

10,8

-11,3

+21,3

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

26134

12,0

32501

14,2

+24,4

+70,1

Igaunija

24579

11,3

25868

11,3

+5,2

+23,4

Vācija

24232

11,1

22926

10,0

-5,4

+3,6

Lielbritānija

18073

8,3

19878

8,7

+10,0

-18,7

Krievija

18612

8,6

19074

8,4

+2,5

+43,7

Zviedrija

17607

8,1

16625

7,3

-5,6

-6,9

Dānija

13280

6,1

12490

5,5

-6,0

+8,5

Nīderlande

3839

1,8

8323

3,6

+116,8

+87,1

Imports - pavisam

375242

100

416340

100

+11,0

+29,7

ES – 25 valstis

274325

73,1

303130

72,8

+10,5

+33,5

ES – 15 valstis

157582

42,0

177468

42,6

+12,6

+29,9

Pārējās valstis:

 

 

 

 

 

 

NVS

61046

16,3

71556

17,2

+17,2

+6,1

pārējās

39871

10,6

41654

10,0

+4,5

+57,2

Nozīmīgākie importa partneri:

Vācija

51807

13,8

57190

13,7

+10,4

+41,9

Lietuva

47957

12,8

55227

13,3

+15,2

+53,2

Krievija

38135

10,2

42658

10,2

+11,9

+21,8

Igaunija

29501

7,9

28712

6,9

-2,7

+28,9

Polija

22715

6,1

26264

6,3

+15,6

+24,6

Somija

25633

6,8

23087

5,5

-9,9

+33,8

Baltkrievija

17994

4,8

22895

5,5

+27,2

+4,7

Zviedrija

19634

5,2

21526

5,2

+9,6

+24,9

Svarīgāko preču eksports un imports

  2006.g. janvāris - februāris 2006.g. februāris
  Pavisam ES - 25 Pavisam ES - 25
  tūkst.
latu
% no
kopap-
joma
tūkst.
latu
% no
nodaļas kopap-
joma
tūkst.
latu
% no
kopap-
joma
tūkst.
latu
% no
nodaļas kopap-
joma

Eksports - pavisam

445 846

100

336 229

75,4

228 160

100

173 909

76,2

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

60 010

13,5

39 512

65,8

31 814

13,9

20 895

65,7

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

33 415

7,5

16 877

50,5

17 937

7,9

9 018

50,3

Minerālprodukti (V) 1)

26 512

5,9

16 209

61,1

14 397

6,3

8 581

59,6

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

28 380

6,4

16 421

57,9

13 954

6,1

7 969

57,1

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

12 923

2,9

10 510

81,3

6 184

2,7

4 948

80,0

Koks un koka izstrādājumi (IX)

105 974

23,8

93 260

88,0

52 922

23,2

46 233

87,4

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

8 917

2,0

6 440

72,2

4 303

1,9

3 424

79,6

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

42 328

9,5

32 369

76,5

21 584

9,5

16 415

76,1

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

6 948

1,6

4 972

71,6

2 576

1,1

1 565

60,8

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

59 591

13,4

47 396

79,5

31 886

14,0

27 443

86,1

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

35 660

8,0

23 492

65,9

18 957

8,3

13 347

70,4

Satiksmes līdzekļi (XVII)

26 456

5,9

21 798

82,4

13 507

5,9

11 296

83,6

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

4 047

0,9

2 103

52,0

2 391

1,0

1 096

45,8

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

23 320

5,2

18 369

78,8

11 447

5,0

9 189

80,3

Pārējās preces

4 780

1,1

3 377

70,6

2 237

1,0

1 509

67,5

Imports – pavisam

791 582

100

577 455

72,9

416 340

100

303 130

72,8

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

90 506

11,4

77 323

85,4

47 921

11,5

40 855

85,3

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

43 965

5,6

36 705

83,5

23 746

5,7

19 842

83,6

Minerālprodukti (V) 1)

131 762

16,6

46 262

35,1

72 132

17,3

25 658

35,6

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

70 157

8,9

53 537

76,3

39 843

9,6

30 045

75,4

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

40 635

5,1

35 708

87,9

21 900

5,3

19 168

87,5

Koks un koka izstrādājumi (IX)

22 460

2,8

9 526

42,4

12 673

3,0

5 308

41,9

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

23 957

3,0

20 542

85,7

12 192

2,9

10 217

83,8

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

37 955

4,8

31 418

82,8

20 554

4,9

16 873

82,1

Akmens, ģipša, cementa, keramikas, stikla izstrādājumi (XIII)

19 598

2,5

16 553

84,5

9 749

2,3

8 416

86,3

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

71 520

9,0

42 295

59,1

36 968

8,9

21 727

58,8

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

141 623

17,9

121 059

85,5

68 396

16,4

59 566

87,1

Satiksmes līdzekļi (XVII)

90 112

11,4

82 498

91,6

46 349

11,1

42 684

92,1

Optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti (XVIII)

13 918

1,8

10 808

77,7

6 755

1,6

5 620

83,2

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

24 718

3,1

20 850

84,4

13 028

3,1

11 063

84,9

Pārējās preces

12 662

1,6

9 075

71,7

7 878

1,9

5 931

75,3

___________________

1) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Tālr. 7366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi