Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2007.g.februārī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas eksporta vērtība 2007. gada februārī palielinājās par 4.7% jeb 12.5 milj latu, salīdzinot ar 2007.gada janvāri, bet salīdzinājumā ar 2006. gada februāri pieaugums bija par 19.3% jeb 44.9 milj. latu, sasniedzot 277.5 milj. latu.

Savukārt importa vērtība 2007. gada februārī bija par 0.04 % jeb 203.0 tūkst. latu lielāka nekā 2007.gada janvārī, bet salīdzinājumā ar 2006. gada februāri kāpums veidoja 29.4% jeb 126.3 milj. latu, sasniedzot 556.3 milj. latu.

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums 2007. gada februārī bija par 25.8% jeb 171.2 milj. latu lielāks nekā pagājušā gada februārī, un tā vērtība veidoja 833.8 milj . latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________
1) CSP mājas lapas sadaļā “Galvenie rādītāji” ir pieejami ārējās tirdzniecības dati kopš 2004.gada.
Dati precizēti par 2006. gada maiju, jūniju un novembri.

2007. gada februārī salīdzinājumā ar 2006. gada februāri Latvijas eksportā svarīgāko preču – koka un koka izstrādājumu apjoms pieauga par 11.4 % (uz Lietuvu - par 53.7%, Dāniju - par 14.5 %, Zviedriju - par 8.3%). Palielinājās arī tādu nozīmīgu preču eksports kā parastie metāli un to izstrādājumi – par 50.5 % (uz Igauniju - par 66.5 %, Lietuvu - par 37.9 %, uz Lielbritānija - par 27.8%), tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi – par 13.2 % ( uz Lietuvu - par 35.4%, uz Igauniju - par 22.4%, uz Krieviju - par 12.3%), bet samazinājās minerālproduktu eksports – par 18.2% (īpaši uz Lietuvu – par 63.6%).

Salīdzinājumā ar 2007. gada janvāri eksporta apjoms pieauga parastiem metāliem un to izstrādājumiem - par 8.5% (uz Dāniju - par 51.2%, uz Poliju - par 34.3%, uz Lietuvu - par 8.2%), kā arī ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumiem – par 34.7 % ( uz Poliju - par 73.4%, uz Krieviju - par 39.9%, uz Igauniju - par 32.0%) un minerālproduktiem – par 8.6% ( uz Lietuvu - par 16.6%, uz Vāciju - par 12.1%), bet samazinājās dažādu izstrādājumu (tai skaitā mēbeļu) eksports – par 9.5% ( īpaši uz Krieviju - par 29.3% un Vāciju - par 27.5%)

Preču eksports

2006.g. februāris

2007.g. februāris

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

Eksports - pavisam

232614

100

76.8

277516

100

75.6

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

32159

13.8

66.2

32426

11.7

63.1

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

17857

7.7

50.4

18788

6.8

51.8

Minerālprodukti (V) 1)

13963

6.0

58.7

11415

4.1

66.2

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

15817

6.8

62.2

22026

7.9

65.0

Koks un koka izstrādājumi (IX)

54376

23.4

87.7

60550

21.8

89.2

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

21554

9.3

76.0

24397

8.8

71.2

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

30968

13.3

85.7

46599

16.8

86.3

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

18819

8.1

70.3

27420

9.9

58.0

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

11504

4.9

80.9

11212

4.0

80.7

Pārējās preces

33454

14.4

78.3

41472

14.9

74.6

________________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija

2007. gada februārī salīdzinājumā ar 2006. gada februāri Latvijas importā svarīgāko preču – mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu apjoms pieauga par 59.7 % (no Vācijas - par 59.2%, no Lietuvas - par 57.4%, no Zviedrijas - par 45.2%). Satiksmes līdzekļu imports palielinājās par 59.2% (no Igaunijas - par 82.7%, no Somijas - par 56.1%, no Vācijas - 43.7%), parasto metālu un to izstrādājumu - par 37.1 % (no Vācijas – par 41.4 %, no Krievijas - par 36.7%, no Igaunijas – par 15.3% ), bet samazinājās minerālproduktu imports – par 8.5% ( īpaši no Baltkrievijas - par 45.3%).

Salīdzinājumā ar 2007. gada janvāri svarīgāko preču importa apjomā visievērojamākais pieaugums bijaķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumiem - par 19.2% (no Vācijas - par 35.1%, no Krievijas – par 7.6%), satiksmes līdzekļiem – par 10.1% (no Somijas - par 20.4%, no Vācijas - par 3.5%), bet samazinājās mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu imports – par 13.5 % (īpaši no Lietuvas – par 16.7%) un papīra masas no koksnes imports – par 11.3% ( īpaši no Polijas – par 33.0%).

Preču imports

2006.g. februāris

2007.g. februāris

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

Imports – pavisam

429957

100

73.8

556258

100

75.1

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

48154

11.2

85.6

58770

10.6

86.8

pārtikas rūpniecības ražojumi; alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni; tabaka (IV)

23717

5.5

84.1

34030

6.1

85.7

Minerālprodukti (V) 1)

71273

16.6

34.8

65207

11.7

31.6

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

41284

9.6

77.0

51069

9.2

77.1

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

22406

5.2

88.0

27080

4.9

89.5

Papīra masa no koksnes; papīrs, kartons (X)

12316

2.9

84.0

13695

2.5

86.3

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

22709

5.3

83.8

26433

4.8

84.8

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

38792

9.0

60.7

53189

9.6

60.4

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

71494

16.6

87.8

114141

20.5

84.2

Satiksmes līdzekļi (XVII)

49286

11.5

92.6

78439

14.1

92.2

Pārējās preces

52243

12.2

73.7

68235

12.3

70.3

___________________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija

Svarīgāko Latvijas ārējās tirdzniecības partneru īpatsvars 2007.g. februārī, %

Eksports

Imports

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri

Valstu grupas,
valstis

2007.g. janvāris

2007.g. februāris

2007.g. februāra apjoms
% (+,-) pret

tūkst. latu

īpatsvars, %

tūkst. latu

īpatsvars, %

2007.g. janvāri

2006.g. februāri

Eksports - pavisam

265006

100

277516

100

+4.7

+19.3

ES – 27 valstis

205897

77.7

209808

75.6

+1.9

+17.4

ES – 25 valstis

205517

77.6

209545

75.5

+2.0

+17.4

ES – 15 valstis

116845

44.1

118284

42.6

+1.2

+8.7

Pārējās valstis:

NVS

34882

13.2

40204

14.5

+15.3

+35.7

pārējās

24227

9.1

27504

9.9

+13.5

+13.0

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

38561

14.6

41384

14.9

+7.3

+24.1

Igaunija

36647

13.8

35716

12.9

-2.5

+32.2

Krievija

21577

8.1

25237

9.1

+17.0

+32.7

Vācija

27675

10.4

22478

8.1

-18.8

-5.2

Lielbritānija

20183

7.6

21821

7.9

+8.1

+11.0

Zviedrija

16887

6.4

20384

7.3

+20.7

+22.0

Dānija

12538

4.7

11774

4.2

-6.1

-8.0

Somija

6935

2.6

11146

4.0

+60.7

+75.2

Imports - pavisam

556055

100

556258

100

+0.04

+29.4

ES – 27 valstis

417227

75.0

417999

75.1

+0.2

+31.7

ES – 25 valstis

416656

74.9

416460

74.9

-0.05

+31.5

ES –15 valstis

240518

43.3

252771

45.4

+5.1

+36.6

Pārējās valstis:

NVS

77501

13.9

82710

14.9

+6.7

+15.6

pārējās

61327

11.0

55549

10.0

-9.4

+35.5

Nozīmīgākie importa partneri:

Vācija

76253

13.7

94823

17.0

+24.4

+56.5

Lietuva

76874

13.8

64388

11.6

-16.2

+15.1

Krievija

49943

9.0

58844

10.6

+17.8

+37.9

Igaunija

42701

7.7

42716

7.7

+0.04

+44.4

Polija

38613

6.9

37481

6.7

-2.9

+29.1

Somija

31562

5.7

32427

5.8

+2.7

+40.0

Zviedrija

25697

4.6

27660

5.0

+7.6

+25.6

Itālija

13986

2.5

18064

3.2

+29.2

+19.0

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Tālr. 7366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi