Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2007.gada septembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas eksporta vērtība faktiskajās cenās 2007. gada septembrī palielinājās par 0.3% jeb 1 milj. latu, salīdzinot ar 2007.gada augustu, bet salīdzinājumā ar 2006. gada septembri tā pieaugusi par 16.2% jeb 46.9 milj. latu, sasniedzot 336.7 milj. latu.

Savukārt importa vērtība faktiskajās cenās 2007. gada septembrī bija par 1.3% jeb 8.4 milj. latu mazāka nekā 2007.gada augustā , bet salīdzinājumā ar 2006. gada septembri – par 8.5% jeb 49.7 milj. latu lielāka, sasniedzot 633.3 milj. latu.

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums 2007.gada septembrī bija par 11.1% jeb 96.7 milj. latu lielāks nekā pagājušā gada septembrī, un tā vērtība veidoja 970.0 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________
1) CSP mājas lapas sadaļā “Galvenie rādītāji” ir pieejami ārējās tirdzniecības dati kopš 2004.gada.
Dati precizēti par 2007.gada janvāri un jūniju.

Latvijas ārējā tirdzniecība 2007.g. septembrī

Eksports

Imports

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

Pavisam

336702

100

76.4

633260

100

78.2

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

54744

16.3

74.6

64269

10.1

87.8

    Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku
    izcelsmes produkti (I)

13775

4.1

92.1

11821

1.9

91.7

    Augu valsts produkti (II)

17466

5.2

79.0

12897

2.0

85.4

    Tauki un eļļas (III)

350

0.1

93.7

2722

0.4

95.3

    Pārtikas rūpniecības ražojumi
    (ieskaitot alkoholiskos un 
    bezalkoholiskos dzērienus un
    tabaku) (IV)

23154

6.9

60.7

36829

5.8

86.8

Minerālprodukti (V) 1)

12196

3.6

72.8

90788

14.3

55.8

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

24190

7.2

65.4

45954

7.3

76.9

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

10178

3.0

76.5

33053

5.2

88.3

Jēlādas, ādas, kažokādas un to izstrādājumi (VIII)

1124

0.3

79.9

2706

0.4

82.4

Koks un koka izstrādājumi (IX)

72322

21.5

91.3

20159

3.2

41.4

Papīra masa no koksnes; papīrs un kartons (X)

6850

2.0

81.4

15727

2.5

83.5

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

22465

6.7

68.8

29163

4.6

87.1

Apavi, cepures, lietussargi un citi priekšmeti (XII)

984

0.3

90.7

7266

1.1

79.8

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi (XIII)

7489

2.2

82.7

15969

2.5

84.7

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi (XIV)

634

0.2

88.3

3093

0.5

50.2

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

42769

12.7

78.7

62911

9.9

63.1

Mehānismi un mehāniskās ierīces;
elektroiekārtas (XVI)

42186

12.5

60.7

121550

19.2

86.0

Satiksmes līdzekļi (XVII)

22772

6.8

81.8

88774

14.0

92.5

Optiskās ierīces un aparatūra (ieskaitot medicīnisko); pulksteņi; mūzikas instrumenti (XVIII)

3131

0.9

44.2

9452

1.5

84.2

Ieroči un munīcija (XIX)

-

-

-

302

0.0

93.0

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

12553

3.7

71.4

22109

3.5

85.0

Mākslas un antikvārie priekšmeti (XXI)

24

0.0

99.8

17

0.0

16.4

Pārējās preces

92

0.0

55.4

-

-

-

________________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija

2007. gada septembrī salīdzinājumā ar 2006. gada septembri Latvijas eksportā svarīgāko preču – koka un koka izstrādājumu apjoms pieauga par 23.3%. Palielinājās arī tādu nozīmīgu preču eksports kā lauksaimniecības un pārtikas preces – par 39.9%, mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu - par 38.5%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu - par 28.6%. Tai pašā laikā par 16.4% samazinājās tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu eksports, minerālproduktu eksports– par 13.6%, parasto metālu un to izstrādājumu eksports – par 4.8%.

2007.gada septembrī salīdzinājumā ar 2007. gada augustu eksporta apjoms pieauga mehānismiem un mehāniskām ierīcēm; elektroiekārtām - par 20.7%, lauksaimniecības un pārtikas precēm – par 13.1%, papīra masai no koksnes; papīram un kartonam – par 11.1%. Tomēr vairākām precēm eksporta apjomi samazinājās: parastajiem metāliem un to izstrādājumiem – par 17.9%, plastmasām un to izstrādājumiem; kaučukam un tā izstrādājumiem - par 8.7%, dažādiem izstrādājumiem, ieskaitot mēbeles – par 7.5%, kokam un koka izstrādājumiem – par 7.5%, tekstilmateriāliem un tekstilizstrādājumiem – par 2.4%.

2007. gada septembrī salīdzinājumā ar 2006. gada septembri Latvijas svarīgāko preču imports pieauga: kokam un koka izstrādājumiem - par 49.1%, minerālproduktiem – par 19.0%, dažādiem izstrādājumiem, ieskaitot mēbeles – par 17.2%, lauksaimniecības un pārtikas precēm – par 12.5%, parastajiem metāliem un to izstrādājumiem - par 11.4%. Savukārt samazinājās plastmasu un to izstrādājumu; kaučuka un tā izstrādājumu imports - par 2.5%, mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu - par 0.4%.

2007.gada septembrī salīdzinājumā ar 2007. gada augustu importa apjoms pieauga dažādiem izstrādājumiem, ieskaitot mēbeles – par 5.5%, mehānismiem un mehāniskajām ierīcēm; elektroiekārtām – par 4.6%,satiksmes līdzekļiem – par4.5%, parastajiem metāliem un parasto metālu izstrādājumiem – par 2.3%, minerālproduktiem- par 2.0%. Vislielākais importa apjoma samazinājums bija akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumiem – par 18.8%, lauksaimniecības un pārtikas precēm – par 12.0%. Par 9.7% samazinājās ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports, koka un koka izstrādājumu imports saruka par 8.3%, plastmasu un to izstrādājumu; kaučuka un tā izstrādājumu imports– par 8.1%.

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri

Valstu grupas,
valstis

2007.g. augusts

2007.g. septembris

2007.g. septembra apjoms
% (+,-) pret

tūkst. latu

īpatsvars, %

tūkst. latu

īpatsvars, %

2007.g. augustu

2006.g. septembri

Eksports - pavisam

335653

100

336702

100

0.3

16.2

ES – 27 valstis

253624

75.6

257225

76.4

1.4

18.0

    ES – 25 valstis

252605

75.3

255822

76.0

1.3

17.6

        ES – 15 valstis

138065

41.1

137627

40.9

-0.3

10.1

    Pārējās valstis:

     NVS

52755

15.7

50410

15.0

-4.4

12.5

     pārējās

29274

8.7

29067

8.6

-0.7

7.4

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

50606

15.1

52131

15.5

3.0

20.3

Igaunija

49584

14.8

50275

14.9

1.4

44.0

Krievija

37531

11.2

35423

10.5

-5.6

21.4

Vācija

29071

8.7

31943

9.5

9.9

-3.5

Lielbritānija

23602

7.0

22856

6.8

-3.2

0.4

Imports - pavisam

641717

100

633260

100

-1.3

8.5

ES – 27 valstis

499517

77.8

494991

78.2

-0.9

7.7

    ES – 25 valstis

497919

77.6

493980

78.0

-0.8

7.6

        ES –15 valstis

260806

40.6

278962

44.1

7.0

5.0

   Pārējās valstis:

    NVS

84568

13.2

84266

13.3

-0.4

15.7

   pārējās

57632

9.0

54003

8.5

-6.3

5.4

Nozīmīgākie importa partneri:

Lietuva

104687

16.3

96719

15.3

-7.6

22.9

Vācija

88743

13.8

93655

14.8

5.5

7.4

Igaunija

56449

8.8

52638

8.3

-6.8

11.1

Krievija

51344

8.0

49678

7.8

-3.2

41.8

Polija

50053

7.8

44681

7.1

-10.7

0.9


Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi