Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2007.g.augustā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas eksporta vērtība 2007. gada augustā palielinājās par 2.3% jeb 7.4 milj. latu, salīdzinot ar 2007.gada jūliju, bet salīdzinājumā ar 2006. gada augustu pieauga par 15.6% jeb 45.2 milj. latu, sasniedzot 335.7 milj. latu.

Savukārt importa vērtība 2007. gada augustā bija par 10.6% jeb 75.8 milj. latu mazāka nekā 2007.gada jūlijā *, bet salīdzinājumā ar 2006. gada augustu par 12.9% jeb 73.1 milj. latu lielāka, sasniedzot 641.7 milj. latu.

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums 2007.gada augustā bija par 13.8% jeb 118.3 milj. latu lielāks nekā pagājušā gada augustā, un tā vērtība sasniedza 977.4 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________
1) CSP mājas lapas sadaļā “Galvenie rādītāji” ir pieejami ārējās tirdzniecības dati kopš 2004.gada.
Dati precizēti par 2007.gada maiju.

Latvijas ārējā tirdzniecība 2007.g. augustā

Eksports

Imports

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

Pavisam

335653

100

75.6

641717

100

77.8

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

48389

14.4

71.2

73025

11.4

89.1

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes
produkti (I)

13836

4.1

88.1

13523

2.1

94.4

Augu valsts produkti (II)

7314

2.2

86.1

14107

2.2

85.7

Tauki un eļļas (III)

621

0.2

98.1

3057

0.5

95.1

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus un tabaku) (IV)

26618

7.9

57.7

42337

6.6

88.2

Minerālprodukti (V) 1)

12351

3.7

70.7

88990

13.9

56.8

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

22978

6.8

70.3

50887

7.9

79.5

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

11152

3.3

77.8

35968

5.6

88.2

Jēlādas, ādas, kažokādas un to izstrādājumi (VIII)

587

0.2

57.8

2596

0.4

82.6

Koks un koka izstrādājumi (IX)

78156

23.3

90.5

21989

3.4

45.8

Papīra masa no koksnes; papīrs un kartons (X)

6163

1.8

82.4

16828

2.6

87.0

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

23027

6.9

70.8

28659

4.5

83.5

Apavi, cepures, lietussargi un citi priekšmeti (XII)

1042

0.3

94.3

6648

1.0

81.0

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi (XIII)

7095

2.1

77.8

19677

3.1

85.2

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi (XIV)

506

0.2

62.8

3028

0.5

38.4

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

52122

15.5

78.6

61518

9.6

58.4

Mehānismi un mehāniskās ierīces;
elektroiekārtas (XVI)

34951

10.4

51.2

116178

18.1

84.7

Satiksmes līdzekļi (XVII)

21029

6.3

74.6

84923

13.2

92.1

Optiskās ierīces un aparatūra (ieskaitot medicīnisko); pulksteņi; mūzikas instrumenti (XVIII)

2448

0.7

62.5

9364

1.5

82.6

Ieroči un munīcija (XIX)

11

0.0

0.0

439

0.1

66.7

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

13575

4.0

75.3

20964

3.3

81.1

Mākslas un antikvārie priekšmeti (XXI)

15

0.0

100

34

0.0

79.4

Pārējās preces

56

0.0

100

-

-

-

_____________________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija

2007. gada augustā salīdzinājumā ar 2006. gada augustu Latvijas eksportā svarīgāko preču – koka un koka izstrādājumu apjoms pieauga par 29.5%. Palielinājās arī tādu nozīmīgu preču eksports kā ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu - par 51.5%, lauksaimniecības un pārtikas preču – par 21.5%, plastmasu un to izstrādājumu; kaučuka un tā izstrādājumu - par 21.4%. Tajā pašā laikā minerālproduktueksports samazinājās– par 31.8%.

2007.gada augustā salīdzinājumā ar 2007. gada jūliju eksporta apjoms pieauga plastmasām un to izstrādājumiem; kaučukam un tā izstrādājumiem - par 30.8%, tekstilmateriāliem un tekstilizstrādājumiem – par 24.6%, minerālproduktiem - par 22.7%, dažādiem izstrādājumiem, ieskaitot mēbeles – par 20.5%, parastajiem metāliem un to izstrādājumiem – par 8.5%. Tomēr dažām precēm eksporta apjomi samazinājās: ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumiem – par 15.3%, kokam un koka izstrādājumiem – par 8.5%.

2007. gada augustā salīdzinājumā ar 2006. gada augustu Latvijas importa apjoms pieauga visāssvarīgākajās preču grupās. Koka un koka izstrādājumu imports pieauga par 69.4%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu – par 23.8%, lauksaimniecības un pārtikas preču – par 21.7%, plastmasu un to izstrādājumu; kaučuka un tā izstrādājumu - par 13.7%, parasto metālu un to izstrādājumu - par 12.0%.

2007. gada augustā salīdzinājumā ar 2007. gada jūliju importa apjoms pieauga tikai tekstilmateriāliem un to izstrādājumiem – par 13.8%, papīra masai no koksnes; papīram un kartonam – par 9.2%, lauksaimniecības un pārtikas precēm – par 4.2%. Vislielākais importa apjoma samazinājums bija mehānismiem un mehāniskajām ierīcēm; elektroiekārtām – par 32.4%,satiksmes līdzekļiem – par17.8%. Par 7.2% samazinājās parasto metālu un parasto metālu izstrādājumu imports, plastmasu un to izstrādājumu; kaučuka un tā izstrādājumu – par 2.2%, minerālproduktu- par 2.2%, koka un koka izstrādājumu – par 1.0%.

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri

Valstu grupas,
valstis

2007.g. jūlijs

2007.g. augusts

2007.g. augusta apjoms % (+,-) pret

tūkst. latu

īpatsvars, %

tūkst. latu

īpatsvars, %

2007.g. jūliju

2006.g. augustu

Eksports - pavisam

328256

100

335653

100

2.3

15.6

ES – 27 valstis

247180

75.3

253624

75.6

2.6

18.2

ES – 25 valstis

246594

75.1

252605

75.3

2.4

17.9

ES – 15 valstis

134704

41.0

138065

41.1

2.5

10.4

Pārējās valstis:

NVS

50275

15.3

52755

15.7

4.9

25.0

pārējās

30801

9.4

29274

8.7

-5.0

-13.0

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

48912

14.9

50606

15.1

3.5

18.3

Igaunija

49524

15.1

49584

14.8

0.1

43.5

Krievija

34401

10.5

37531

11.2

9.1

51.7

Vācija

29474

9.0

29071

8.7

-1.4

-4.6

Zviedrija

23682

7.2

27654

8.2

16.8

66.0

Imports - pavisam

717477

100

641717

100

-10.6

12.9

ES – 27 valstis

584081

81.4

499517

77.8

-14.5

11.9

ES – 25 valstis

583043

81.3

497919

77.6

-14.6

11.7

ES –15 valstis

299858

41.8

260806

40.6

-13.0

3.5

Pārējās valstis:

NVS

76665

10.7

84568

13.2

10.3

7.2

pārējās

56731

7.9

57632

9.0

1.6

33.7

Nozīmīgākie importa partneri:

Lietuva

113900

15.9

104687

16.3

-8.1

25.0

Vācija

114590

16.0

88743

13.8

-22.6

-7.8

Igaunija

52213

7.3

56449

8.8

8.1

13.7

Krievija

47022

6.6

51344

8.0

9.2

30.4

Polija

47212

6.6

50053

7.8

6.0

19.6

___________________________
* jūlijā statistikas datos tika ietverta informācija par veselu ražošanas iekārtu – cehu 41.5 milj. latu vērtībā. Tā daļu imports tika veikts ilgākā laika posmā, bet saskaņā ar ārējās tirdzniecības rādītāju aprēķinu metodoloģiju statistikas datos informācija par šo cehu parādās tikai pēc visu tā daļu importēšanas pabeigšanas.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
tālr. 7366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi