Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2007.g.jūnijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas eksporta vērtība 2007. gada jūnijā samazinājās par 2.6% jeb 9.2 milj latu, salīdzinot ar 2007.gada maiju, bet salīdzinājumā ar 2006. gada jūniju palielinājās par 17.7 % jeb 51.3 milj. latu, sasniedzot 340.9 milj. latu.

Savukārt importa vērtība 2007. gada jūnijā bija par 2.0% jeb 13.3 milj. latu mazāka nekā 2007.gada maijā, bet salīdzinājumā ar 2006. gada jūniju par 27.2% jeb 138.8 milj. latu lielāka, sasniedzot 649.6 milj. latu.

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums 2007.gada jūnijā bija par 23.8% jeb 190.1 milj. latu lielāks nekā pagājušā gada jūnijā, un tā vērtība sasniedza 990.4 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________
1) CSP mājas lapas sadaļā “Galvenie rādītāji” ir pieejami ārējās tirdzniecības dati kopš 2004.gada.
Dati precizēti par 2006. gada jūniju, jūliju, augustu, septembri, oktobri un 2007.gada martu.

Latvijas ārējā tirdzniecība 2007.g. jūnijā

Eksports

Imports

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

Pavisam

340868

100

73.6

649554

100

79.1

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

43698

12.8

66.7

72586

11.2

89.2

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes
produkti (I)

12829

3.8

85.0

14107

2.2

94.7

Augu valsts produkti (II)

3185

0.9

71.6

14736

2.3

91.1

Tauki un eļļas (III)

587

0.2

94.5

2533

0.4

92.4

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus un tabaku) (IV)

27097

7.9

56.8

41210

6.3

86.4

Minerālprodukti (V) 1)

13233

3.9

70.3

83475

12.9

56.1

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

25571

7.5

64.2

51166

7.9

76.3

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

10262

3.0

74.8

31922

4.9

89.9

Jēlādas, ādas, kažokādas un to izstrādājumi (VIII)

1375

0.4

82.8

1802

0.3

84.2

Koks un koka izstrādājumi (IX)

80429

23.6

90.3

24667

3.8

41.6

Papīra masa no koksnes; papīrs un kartons (X)

5324

1.6

79.3

13967

2.2

83.2

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

24228

7.1

67.7

24632

3.8

83.2

Apavi, cepures, lietussargi un citi priekšmeti (XII)

484

0.1

90.3

3012

0.5

83.1

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi (XIII)

7258

2.1

77.7

18401

2.8

86.7

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi (XIV)

213

0.1

42.3

1901

0.3

44.6

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

51111

15.0

71.7

65703

10.1

63.3

Mehānismi un mehāniskās ierīces;
elektroiekārtas (XVI)

36150

10.6

57.9

126951

19.5

87.5

Satiksmes līdzekļi (XVII)

26391

7.7

76.1

99087

15.3

93.5

Optiskās ierīces un aparatūra (ieskaitot medicīnisko); pulksteņi; mūzikas instrumenti (XVIII)

2020

0.6

44.5

8839

1.4

84.2

Ieroči un munīcija (XIX)

-

-

-

721

0.1

95.4

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

13118

3.8

70.3

20691

3.2

84.4

Mākslas un antikvārie priekšmeti (XXI)

3

0.0

100

29

0.0

89.7

Pārējās preces

-

-

-

-

-

-

________________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija

2007. gada jūnijā salīdzinājumā ar 2006. gada jūniju Latvijas eksportā svarīgāko preču – koka un koka izstrādājumu, apjoms pieauga par 27.9%. Palielinājās arī tādu nozīmīgu preču eksports kā ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi - par 25.2%, parastie metāli un to izstrādājumi – par 10.2%. Tajā pašā laikā samazinājās minerālproduktueksports – par 19.5%.

Salīdzinājumā ar 2007. gada maiju eksporta apjoms pieauga satiksmes līdzekļiem– par 24.4%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumiem - par 5.6%, tekstilmateriāliem un tekstilizstrādājumiem – par 2.6% . Samazinājās parasto metālu un to izstrādājumu eksports – par 20.2%, minerālproduktu eksports – par 16.9 %, kā arī koka un koka izstrādājumu eksports – par 0.9%.

2007. gada jūnijā salīdzinājumā ar 2006. gada jūniju Latvijas importa apjoms pieauga visāssvarīgākajās preču grupās. Minerālproduktu imports pieauga par 29.6%, parasto metālu un to izstrādājumu - par 28.2%, plastmasu un to izstrādājumu; kaučuka un tā izstrādājumu - par 23.1%, mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu - par 22.0%.

Salīdzinājumā ar 2007. gada maiju svarīgāko preču importā apjoms pieauga minerālproduktiem- par 9.8%, lauksaimniecības un pārtikas precēm – par 6.5% un plastmasām un to izstrādājumiem; kaučukam un tā izstrādājumiem - par 0.8%, bet samazinājās tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu imports – par 13.9%,mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu imports par 11.9%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports – par 3.9%.

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri

Valstu grupas,
valstis

2007.g. maijs

2007.g. jūnijs

2007.g. jūnija apjoms
% (+,-) pret

tūkst. latu

īpatsvars, %

tūkst. latu

īpatsvars, %

2007.g. maiju

2006.g. jūniju

Eksports - pavisam

350067

100

340868

100

-2.6

+17.7

ES – 27 valstis

264532

75.6

250862

73.6

-5.2

+13.4

ES – 25 valstis

263918

75.4

249966

73.3

-5.3

+13.1

ES – 15 valstis

140458

40.1

132592

38.9

-5.6

+1.6

Pārējās valstis:

NVS

49660

14.2

59172

17.4

+19.2

+59.3

pārējās

35875

10.2

30834

9.0

-14.1

-1.0

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Igaunija

46707

13.3

51200

15.0

+9.6

+39.7

Lietuva

49251

14.1

47814

14.0

-2.9

+13.9

Krievija

31750

9.1

42378

12.4

+33.5

+70.0

Vācija

29277

8.4

30255

8.9

+3.3

-7.5

Zviedrija

25334

7.2

24765

7.3

-2.2

+43.3

Imports - pavisam

662832

100

649554

100

-2.0

+27.2

ES – 27 valstis

519228

78.3

513539

79.1

-1.1

+30.4

ES – 25 valstis

517917

78.1

512389

78.9

-1.1

+30.3

ES –15 valstis

296121

44.7

286167

44.1

-3.4

+22.6

Pārējās valstis:

NVS

83309

12.6

76535

11.8

-8.1

+11.1

pārējās

60295

9.1

59480

9.2

-1.4

+23.7

Nozīmīgākie importa partneri:

Lietuva

91695

13.8

96972

14.9

+5.8

+45.7

Vācija

98329

14.8

96004

14.8

-2.4

+24.1

Igaunija

52179

7.9

55655

8.6

+6.7

+35.9

Polija

47143

7.1

44522

6.9

-5.6

+26.0

Krievija

48968

7.4

43051

6.6

-12.1

+34.0

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi