Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2007.g.decembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Latvijas eksporta vērtība faktiskajās cenās 2007. gada decembrī samazinājās par 10.8% jeb 39.8 milj. latu, salīdzinot ar 2007.gada novembri, bet salīdzinājumā ar 2006. gada decembri tā palielinājās par 12.9% jeb 37.4 milj. latu, sasniedzot 328.0 milj. latu.

Savukārt importa vērtība faktiskajās cenās 2007. gada decembrī bija par 8.4% jeb 54.3 milj. latu mazāka nekā 2007.gada novembrī, bet salīdzinājumā ar 2006. gada decembri samazinājums veidoja 6.2% jeb 39.5 milj. latu, sasniedzot 593.0 milj. latu.

Kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums 2007.gada decembrī bija par 0.2% jeb 2.1 milj. latu mazāks nekā pagājušā gada decembrī, un tā vērtība sasniedza 921.0 milj. latu.

Eksporta vērtība faktiskajās cenās 2007. gadā sasniedza 4025.2 milj. latu, kas ir par 732.0 milj. latu jeb 22.2% vairāk salīdzinājumā ar 2006.gadu.
Savukārt importa vērtība faktiskajās cenās 2007. gadā bija par 1342.5 milj. latu jeb 21.0% lielāka nekā 2006.gadā, sasniedzot 7721.0 milj. latu.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1 
 

________________
1) Dati precizēti par 2007.gada janvāri, maiju, jūniju, jūliju un septembri.

Latvijas ārējā tirdzniecība 2007. gada decembrī

Eksports

Imports

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

Pavisam

ES – 27,
% no
sadaļas kopapjoma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

tūkst.
latu

% no
kopap-joma

Pavisam

328012

100

74.7

593036

100

77.0

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

56135

17.1

76.3

82394

13.9

89.0

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes
produkti (I)

12003

3.7

87.1

17475

2.9

93.9

Augu valsts produkti (II)

13722

4.2

94.8

16838

2.8

82.7

Tauki un eļļas (III)

701

0.2

95.9

4607

0.8

98.0

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot
alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus un tabaku) (IV)

29709

9.1

62.9

43474

7.3

88.5

Minerālprodukti (V) 1)

15348

4.7

58.9

96568

16.3

50.7

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi (VI)

27009

8.2

75.7

44176

7.4

75.8

Plastmasas un to izstrādājumi; kaučuks un tā izstrādājumi (VII)

8705

2.7

70.1

25844

4.4

87.3

Jēlādas, ādas, kažokādas un to izstrādājumi (VIII)

1673

0.5

91.7

1694

0.3

82.5

Koks un koka izstrādājumi (IX)

61730

18.8

91.6

14116

2.4

46.7

Papīra masa no koksnes; papīrs un kartons (X)

5180

1.6

79.2

15170

2.6

85.3

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

16332

5.0

66.4

20470

3.5

84.1

Apavi, cepures, lietussargi un citi priekšmeti (XII)

288

0.1

87.2

2507

0.4

81.3

Akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumi (XIII)

5467

1.7

73.4

12593

2.1

83.8

Dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, ar dārgmetālu plaķēti metāli un to izstrādājumi (XIV)

943

0.3

98.6

1863

0.3

52.4

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

55093

16.8

76.0

52651

8.9

54.8

Mehānismi un mehāniskās ierīces; elektroiekārtas (XVI)

34199

10.4

51.1

113035

19.1

87.2

Satiksmes līdzekļi (XVII)

25486

7.8

74.5

77501

13.1

93.1

Optiskās ierīces un aparatūra (ieskaitot medicīnisko); pulksteņi; mūzikas instrumenti (XVIII)

2333

0.7

46.4

10139

1.7

83.3

Ieroči un munīcija (XIX)

-

-

-

581

0.1

87.3

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

11934

3.6

75.1

21680

3.7

83.2

Mākslas un antikvārie priekšmeti (XXI)

30

0.0

96.7

54

0.0

42.6

Pārējās preces

127

0.0

32.3

-

-

-

________________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija

2007. gada decembrī salīdzinājumā ar 2006. gada decembri Latvijas eksportā vienu no svarīgāko preču – parasto metālu un to izstrādājumu apjoms pieauga par 66.2%. Palielinājās arī ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu eksports - par 48.3%, lauksaimniecības un pārtikas preču eksports – par 38.8%, plastmasu un to izstrādājumu eksports – par 5.0%, papīra masas no koksnes; papīra un kartona eksports – par 3.2%. Tai pašā laikā samazinājās tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu eksports – par 27.1%, koka un koka izstrādājumu eksports – par 7.6%, mehānismu un mehānisko ierīču; elektroiekārtu eksports – par 6.2%, kā arī minerālproduktu eksports – par 3.8%.

2007.gada decembrī salīdzinājumā ar 2007. gada novembri eksporta apjoms pieauga jēlādām, ādām, kažokādām un to izstrādājumiem - par 32.5%, taukiem un eļļām – par 28.3%, parastiem metāliem un to izstrādājumiem – par 12.3%. Tomēr daudzām precēm eksporta apjomi samazinājās: papīra masai no koksnes; papīram un kartonam – par 30.1%, tekstilmateriāliem un tekstilizstrādājumiem – par 28.1%, plastmasām un to izstrādājumiem; kaučukam un tā izstrādājumiem – par 23.6%, kokam un koka izstrādājumiem – par 21.0%, kā arī minerālproduktiem – par 16.5%.

2007. gada decembrī salīdzinājumā ar 2006. gada decembri Latvijas svarīgāko preču imports pieauga tikai taukiem un eļļām - par 48.2%, dzīviem dzīvniekiem; dzīvnieku izcelsmes produktiem – par 31.1%, minerālproduktiem – par 28.9%. Parējās svarīgāko preču grupās bija vērojams samazinājums: mehānismiem un mehāniskajām ierīcēm; elektroiekārtām – par 21.2%, kokam un koka izstrādājumiem – par 14.4%, tekstilmateriāliem un tekstilizstrādājumiem – par 10.7%, satiksmes līdzekļiem – par 10.5%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumiem – par 9.3%, plastmasām un to izstrādājumiem – par 3.1%.

2007. gada decembrī salīdzinājumā ar 2007. gada novembri importa apjoms pieauga minerālproduktiem – par 7.9% un lauksaimniecības un pārtikas precēm – par 1.3%. Tomēr daudzām precēm importa apjomi samazinājās: tekstilmateriāliem un tekstilizstrādājumiem – par 26.7%, plastmasām to izstrādājumiem; kaučukam un tā izstrādājumiem – par 17.8%, kokam un koka izstrādājumiem – par 16.9%, satiksmes līdzekļiem – par 13.4%, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumiem – par 13.3%, mehānismiem un mehāniskajām ierīcēm; elektroiekārtām – par 11.4%.

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri

Valstu grupas, valstis

2007.g. novembris

2007.g. decembris

2007.g. decembra apjoms % (+,-) pret

tūkst. latu

īpatsvars, %

tūkst. latu

īpatsvars, %

2007.g. novembri

2006.g. decembri

Eksports - pavisam

367836

100

328012

100

-10.8

+12.9

ES – 27 valstis

278808

75.8

245074

74.7

-12.1

+15.1

  ES – 25 valstis

277420

75.4

243149

74.1

-12.4

+14.5

    ES – 15 valstis

146333

39.8

122851

37.5

-16.0

+8.3

NVS

52182

14.2

49855

15.2

-4.5

+7.9

pārējās

36846

10.0

33083

10.1

-10.2

+5.3

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

59614

16.2

55722

17.0

-6.5

+24.8

Igaunija

51178

13.9

48728

14.9

-4.8

+10.2

Krievija

34284

9.3

31653

9.7

-7.7

+21.5

Zviedrija

26623

7.2

26493

8.1

-0.5

+41.7

Vācija

34486

9.4

23732

7.2

-31.2

-4.5

Imports - pavisam

647280

100

593036

100

-8.4

-6.2

ES – 27 valstis

490270

75.7

456624

77.0

-6.9

-7.1

  ES – 25 valstis

488745

75.5

455509

76.8

-6.8

-7.1

    ES –15 valstis

287826

44.5

257113

43.4

-10.7

-9.3

NVS

98470

15.2

86981

14.7

-11.7

+2.8

pārējās

58540

9.0

49431

8.3

-15.6

-12.5

Nozīmīgākie importa partneri:

Lietuva

82622

12.8

98573

16.6

+19.3

+18.9

Vācija

93904

14.5

85346

14.4

-9.1

-9.1

Krievija

65649

10.1

61926

10.4

-5.7

+17.7

Igaunija

51241

7.9

41202

6.9

-19.6

-24.5

Polija

44593

6.9

39036

6.6

-12.5

-8.2


Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi