Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību ar pārtikas produktiem un degvielu 2008.gada janvārī-martā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2008.gada janvārī - martā lauksaimniecības un pārtikas produktu eksports faktiskajās cenās sasniedza 165,7 milj. latu salīdzinājumā ar 112,0 milj. latu atbilstošajā periodā gadu iepriekš. Tai skaitā pārtikas rūpniecības ražojumu eksporta vērtība (ieskaitot alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus un tabaku) veidoja 80,5 milj. latu (2007.gada janvārī - martā 67,3 milj. latu).

Lauksaimniecības un pārtikas produktu imports faktiskajās cenās šajā periodā sasniedza 245,2 milj. latu (2007.gada pirmajos trijos mēnešos - 195,2 milj. latu). Tai skaitā pārtikas rūpniecības ražojumu importa vērtība (ieskaitot alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus un tabaku) sasniedza 120,2 milj. latu (2007.gada janvārī - martā 106,3 milj. latu).

2008.gada janvārī - martā salīdzinājumā ar 2007.gada janvāri – martu gan kopumā lauksaimniecības un pārtikas preču, gan tai skaitā pārtikas rūpniecības ražojumu eksports faktiskajās cenās pieauga nedaudz straujāk nekā to imports. Kaimiņvalstu – Lietuvas un Igaunijas - īpatsvars Latvijas pārtikas rūpniecības ražojumu eksportā 2008.gada janvārī – martā bija – atbilstoši 26,6% un 14,8%, bet importā – 21,8% un 10,1%. Tirdzniecībā ar Lietuvu šo preču izvedums pieauga par 31,7%, bet ievedums – tikai par 6,7%, savukārt tirdzniecībā ar Igauniju izvedums samazinājās par 18,3%, bet ievedums pieauga par 31,4%.

Lauksaimniecības un pārtikas preču eksports 2008.gada janvārī – martā vērtības izteiksmē (faktiskajās cenās), salīdzinot ar 2007.gada janvāri – martu, palielinājās par 51,2% (īpatsvars kopējā preču eksporta apjomā 15,4%), tai skaitā pārtikas rūpniecības ražojumu, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu un tabakas eksports - par 25,1%.

Svarīgāko pārtikas produktu eksports 2008.gada janvārī - martā

Daudzums

Tūkstošos latu

pavisam

% (+,-) pret 2007.g. I-III

pavisam

īpatsvars,%

Lauksaimniecības un pārtikas preces - pavisam

X

X

165 741

100

Piens, krējums, citi skābpiena produkti, t

43 608

+19,9

13 702

8,3

 

Siers un biezpiens, t

2 389

-4,4

5 807

3,5

 

Sviests, t

350

-9,6

608

0,4

Svaigas un saldētas zivis, t

15 932

+18,8

7 890

4,8

Zivju konservi, t

14 304

+13,3

12 708

7,7

Degvīns, tūkst l alc. 100%

2 391

-16,9

5 228

3,2

Alus, tūkst. l

1 640

-45,7

536

0,3

Cigaretes, milj. gab.

1 554

+15,2

7 362

4,4

Dažāda veida piena produktu visvairāk tika izvests uz ES valstīm – 84,0% vērtības izteiksmē, rēķinot faktiskajās cenās:

- piens, krējums, citi skābpiena produkti–91,6%(uz Lietuvu – 81,4%, Igauniju – 3,0%, Franciju – 1,6%),
- siers un biezpiens–64,5% (uz Vāciju – 40,1%, Igauniju – 10,1%, Itāliju – 4,7%). Turklāt 25,9% siera un biezpiena tika eksportēts uz Krieviju,
- sviests–99,0%(uz Vāciju – 81,6%, Itāliju – 12,7%, Igauniju – 4,3%).

Uz ES valstīm tika nosūtīts 69,7% svaigu un saldētu zivju. Lielākie tirdzniecības partneri bija Lietuva – 24,8%, Igaunija - 20,6% un Francija - 11,2%. Uz Baltkrieviju eksportēja 16,9vaigu un saldētu zivju.

Uz ESizveda 47,3% zivju konservu (uzIgauniju –22,3%, Lietuvu – 5,9%, Vāciju – 5,4%). 24,9% zivju konservu eksportēja uz Krieviju un 10,5% - uz Amerikas Savienotajām Valstīm.

Lielākās degvīna eksporta partnervalstis bija Amerikas Savienotās Valstis – 38,7% no degvīna eksporta kopapjoma,Kipra – 22,9% un Kanāda–11,5%.

Uz ES valstīm izveda 59,5% alus(uz Lietuvu– 44,6%,Igauniju – 9,9%). Eksportēts tika arī uz Krieviju – 38,3% no alus eksporta kopapjoma.

Cigaretes izveda galvenokārt tikai uz ES valstīm – 95,2%(uzLietuvu – 71,3%, Dāniju – 16,2%, Igauniju – 3,3%).

Lauksaimniecības un pārtikas preču imports 2008.gada janvārī – martā vērtības izteiksmē (faktiskajās cenās), salīdzinot ar 2007.gada janvāri – martu,palielinājās par 25,6% (īpatsvars kopējā preču importa apjomā 13,2%), tai skaitā pārtikas rūpniecības ražojumu, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu un tabakas imports – par 13,0%.

Svarīgāko pārtikas produktu imports 2008.gada janvārī - martā

Daudzums

Tūkstošos latu

pavisam

% (+,-) pret 2007.g. I-III

pavisam

īpatsvars,%

Lauksaimniecības un pārtikas preces - pavisam

X

X

245 206

100,0

Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa, t

6 483

+2,4

7 056

2,9

Atdzesēta vai saldēta mājputnu gaļa, t

6 494

-3,9

5 144

2,1

Svaigas un saldētas zivis, t

9 568

+55,1

10 001

4,1

Piens, krējums un citi piena produkti, t

19 678

+9,2

12 999

5,3

Cukurs, t

7 073

-4,1

3 136

1,3

 

Šokolāde un citi produkti ar kakao piedevu, t

2 197

-23,2

5 750

2,3

Bezalkoholiskie dzērieni ar cukura piedevu, tūkst. l

16 740

+11,3

4 695

1,9

Dabiskie vīnogu vīni, tūkst. l

3 522

-40,7

5 733

2,3

Alus, tūkst. l

6 521

+27,3

1 994

0,8

Cigaretes, milj. gab.

1 950

+57,8

10 751

4,4

Lielākā daļa – 86,8% lauksaimniecības un pārtikas preču, vērtības izteiksmē (faktiskajās cenās), tika importēta no ES valstīm.

Cūkgaļa galvenokārt tika ievesta no Polijas – 28,7%, Vācijas – 21,5 %, Igaunijas – 19,7 % un Dānijas – 9,6 %.

Mājputnu gaļu visvairāk ieveda no Lietuvas – 25,7%, Nīderlandes – 23,7%, Polijas – 14,0% un Dānijas – 12,7%.

Svaigas un saldētas zivis tika ievestas no Zviedrijas – 36,2%, Lietuvas – 14,1% un Dānijas - 8,9%.19,0% svaigu un saldētu zivju tika importēts no Norvēģijas.

Piens, krējums un piena produkti tika ievesti galvenokārt no Igaunijas – 34,5%, Lietuvas – 28,8%, Polijas – 18,2% un Vācijas – 10,1%.

Cukuru pārsvarā ieveda no Lietuvas – 46,5%, Polijas – 34,8%, Igaunijas – 12,4%, arī no Dānijas – 2,2%.

Šokolāde un citi produkti ar kakao piedevu galvenokārt tika ievesti no Lietuvas – 22,2 %, Polijas – 16,3%, Igaunijas – 15,7% un Somijas – 9,5%.

Bezalkoholiskos dzērienus ar cukura piedevu pārsvarā ieveda no Igaunijas – 39,6%, arī no Polijas – 11,3%, Lietuvas – 11,2% un Ungārijas – 7,9%.

Dabisko vīnogu vīns visvairāk tika ievests no Francijas – 38,9%, Itālijas – 12,7%, Spānijas – 11,7% un Vācijas – 9,6%.

Alus galvenokārt tika ievests no Igaunijas – 42,0 % un Lietuvas – 27,1%, mazāk no Čehijas - 6,8%. Importēts tika arī no Krievijas – 11,2% no alus importa kopapjoma.

Cigaretes pārsvarā tika importētas no Lietuvas – 58,9%, Polijas – 20,9%, Vācijas – 5,7% un Rumānijas – 4,2%. No Turcijas tika importēts 4,5% cigarešu.

2008.gada janvārī - martā naftas un naftas produktu imports vērtības izteiksmē, rēķinot faktiskajās cenās, salīdzinājumā ar 2007.gada janvāri – martu pieauga par 36,0 milj. latu jeb 33,4%, tai skaitā dīzeļdegvielas – par 26,3 milj. latu jeb 46,9%, motorbenzīnu - par 5,6 milj. latu jeb 17,3% un mazuta – par 0,6 milj. latu jeb 8,7%.

Degvielas imports 2008.gada janvārī - martā

Daudzums

Tūkstošos latu

pavisam

% (+,-) pret 2007.g. I-III

pavisam

īpatsvars,%

Nafta un naftas produkti

X

X

143 793

100

Dīzeļdegviela,

195 656

+5,4

82 333

57,3

Motorbenzīni, tūkst.l

127 170

-10,4

37 936

26,4

Mazuts, t

29 273

-32,6

7 038

4,9

Vērtības izteiksmē, rēķinot faktiskajās cenās, lielāko daļu dīzeļdegvielas ieveda no Lietuvas – 43,8% un Baltkrievijas 43,1%, bet no Krievijas – 13,1%.

Motorbenzīnus pārsvarā ieveda no Lietuvas – 90,6%, bet pārējo importēja no Norvēģijas – 9,0%, Baltkrievijas – 0,3% un Lielbritānijas – 0,1%.

Visvairāk mazutu importēja no Baltkrievijas – 33,8%, Igaunijas – 32,1% un Krievijas – 31,0%, bet no Lielbritānijas – 2,7% un Kazahstānas – 0,4%.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi