Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2008. gada janvārī

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2008. gada janvārī sasniedza 908,9 milj. latu - par 12,1 milj. latu jeb 1,3% mazāk nekā mēnesi iepriekš un par 68,0 milj. latu jeb 8,1% vairāk nekā pagājušā gada janvārī.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________
1) Dati precizēti par 2007. gada augustu un oktobri.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2008. g. janvārī, faktiskajās cenās

Pavisam

% (+, -) pret

ES valstis,
% no sadaļas kopapjoma

tūkst.
latu

% no
kopapjoma

2007.g. decembri

2007.g.
janvāri

Eksports - pavisam

330659

100

+0,8

+18,1

79,3

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

55470

16,8

-1,2

+58,9

75,4

no tām - pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

25649

7,8

-13,7

+24,4

56,2

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

24122

7,3

-10,7

+24,5

76,0

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

8730

2,6

+0,3

+15,5

72,5

Koks un koka izstrādājumi (IX)

70323

21,3

+13,9

+17,2

89,5

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

21028

6,4

+28,8

-10,9

68,1

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

47967

14,5

-12,9

+12,8

86,1

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

34201

10,3

+0,01

+15,6

68,6

Satiksmes līdzekļi (XVII)

22967

6,9

-9,9

+11,7

87,6

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

13811

4,2

+15,7

+13,1

76,4

Pārējās preces

32040

9,7

+2,1

+7,7

72,2

2008. gada janvārī salīdzinājumā ar decembri faktiskajās cenās visstraujāk pieauga finiera un saplākšņa eksports - par 38,0%, piena, krējuma un citu skābpiena produktu – par 17,0%, apaļkoku – par 8,8%. Savukārt, būtiski samazinājās farmācijas produktu eksports – par 39,0%, dzelzs un neleģēta tērauda – par 18,1%, zāģmateriālu – par 4,0%.

2008. gada janvārī salīdzinājumā ar 2007.gada janvāri visvairāk pieauga finiera un saplākšņa eksports - par 67,6%, dzelzs un neleģētā tērauda – par 23,9%. Savukārt, par 32,3% samazinājās zāģmateriālu eksports un krāsaino metālu un to izstrādājumu eksports kritās par 18,4%.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2008. g. janvārī, faktiskajās cenās

Pavisam

% (+, -) pret

ES valstis,
% no sadaļas kopapjoma

tūkst.
latu

% no
kopapjoma

2007.g. decembri

2007.g.
janvāri

Imports - pavisam

578240

100

-2,5

+3,1

72,6

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

73931

12,8

-10,3

+20,9

85,7

no tām - pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

37080

6,4

-14,7

+14,3

86,9

Minerālprodukti (V) 1)

90949

15,7

-5,8

+42,8

36,9

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

52094

9,0

+17,9

+19,3

75,3

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

25182

4,4

-2,6

+6,0

82,4

Koks un koka izstrādājumi (IX)

15119

2,6

+7,1

-2,6

49,0

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

25325

4,4

+23,7

+2,9

82,7

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

57577

10,0

+9,4

+3,4

57,0

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

101537

17,6

-10,2

-22,9

82,0

Satiksmes līdzekļi (XVII)

73046

12,6

-5,7

-6,5

93,4

Dažādi izstrādājumi, ieskaitot mēbeles (XX)

16536

2,9

-23,7

+6,3

75,5

Pārējās preces

46944

8,1

+5,3

-0,9

80,6

______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2008. gada janvārī salīdzinājumā ar decembri faktiskajās cenāsvisstraujāk pieauga dabasgāzes imports – par 46,7%, dzelzs un neleģēta tērauda - par 10,9%, farmācijas produktu – par 10,8%, bet ievērojami samazinājās motorbenzīnu imports – par 28,6%, mašīnu un mehānismu – par 13,8%, un plastmasas pusfabrikātu, izstrādājumu - par 6,0%.

2008. gada janvārī salīdzinājumā ar 2007. gada janvāri vislielākais importa pieaugums bija dīzeļdegvielai - par 76,1% un dabasgāzei – par 27,6%, bet jūtams samazinājums bija mašīnu un mehānismu importam – par 30,3% un vieglajiem automobiļiem – par 21,7%.

Svarīgākie Latvijas ārējās tirdzniecības partneri (apjoms faktiskajās cenās)

Valstu grupas,
valstis

2008.g. janvāris

2007.g. decembris

2007.g. janvāris

tūkst. latu

% no
kopapjoma

tūkst. latu

% no
kopapjoma

tūkst. latu

% no
kopapjoma

Eksports - pavisam

330659

100

328012

100

280056

100

ES valstis

262251

79,3

245074

74,7

220947

78,9

NVS

39123

11,8

49855

15,2

34882

12,5

Pārējās valstis

29285

8,9

33083

10,1

24227

8,7

Nozīmīgākie eksporta partneri:

Lietuva

54172

16,4

55722

17,0

41823

14,9

Igaunija

43888

13,3

48728

14,9

43658

15,6

Vācija

40024

12,1

23732

7,2

28200

10,1

Zviedrija

28505

8,6

26493

8,1

18391

6,6

Krievija

25957

7,9

31653

9,7

21577

7,7

Dānija

15794

4,8

10576

3,2

13077

4,7

Polija

14221

4,3

10821

3,3

8379

3,0

Imports - pavisam

578240

100

593036

100

560825

100

 

ES valstis

419820

72,6

456624

77,0

421997

75,2

 

NVS

102482

17,7

86981

14,7

77424

13,8

 

Pārējās valstis

55938

9,7

49431

8,3

61404

10,9

Nozīmīgākie importa partneri:

Lietuva

85735

14,8

98573

16,6

73756

13,2

Krievija

69264

12,0

61926

10,4

49866

8,9

Vācija

68730

11,9

85346

14,4

80508

14,4

Igaunija

44732

7,7

41202

6,9

43560

7,8

Polija

41113

7,1

39036

6,6

37928

6,8

Somija

32188

5,6

28031

4,7

30041

5,4

Zviedrija

30156

5,2

33669

5,7

26471

4,7

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi