Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2009.gada aprīlī

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2009.gada aprīlī bija 645.4 milj. latu – par 7.9% jeb 55.2 milj. latu mazāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 40.2% jeb 433.1 milj. latu mazāk nekā pagājušā gada aprīlī.

2009.gada janvārī – aprīlī ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 2632.4 milj. latu - par 34.7% jeb 1397.0 milj. latu mazāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 1070.5 milj. latu – par 27.2% jeb 400.7 milj. latu mazāk, bet importa apjoms bija 1561.9 milj. latu - par 38.9% jeb 996.3 milj. latu mazāk nekā gadu iepriekš.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________

1) Dati precizēti par 2008.gada septembri un novembri un 2009.gada janvāri.

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2009.g. aprīlī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no kopap-joma

% (+, -)pret 2008.g. aprīli

tūkst. latu

% no kopap-joma

% (+, -)pret 2008.g. aprīli

Pavisam

274 251

100

-30.9

371 125

100

-45.6

-96 874

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

51 554

18.8

-6.8

72 685

19.6

-18.2

-21 131

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

13 007

4.7

+4.5

15 183

4.1

-9.1

-2 176

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

4 570

1.7

+16.0

4 310

1.2

-3.5

+260

 

piena pārstrādes produkti (04)

5 578

2.0

-16.3

4 217

1.1

-19.4

+1 361

Augu valsts produkti (II)

13 358

4.9

-4.1

18 796

5.1

-28.5

-5 438

 

augļi un rieksti (08)

697

0.3

-18.7

5 150

1.4

-13.8

-4 453

 

graudaugu kultūras (10)

4 307

1.6

-37.2

2 199

0.6

-47.0

+2 108

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

24 765

9.0

-12.6

35 585

9.6

-15.7

-10 820

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

3 962

1.4

-33.0

1 849

0.5

-16.9

+2 113

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 225

0.4

-24.1

5 403

1.5

-8.3

-4 178

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

7 936

2.9

-29.0

7 194

1.9

-32.3

+742

 

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

2 395

0.9

-5.5

4 162

1.1

-5.3

-1 767

Minerālprodukti (V) 1)

21 039

7.7

+15.7

53 906

14.5

-33.7

-32 867

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

20 160

7.4

+34.3

51 995

14.0

-32.0

-31 835

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

27 481

10.0

-5.2

49 328

13.3

-32.5

-21 847

 

farmācijas produkti (30)

15 279

5.6

+19.2

27 387

7.4

-6.1

-12 108

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

8 075

2.9

-29.4

18 966

5.1

-41.2

-10 891

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

6 170

2.2

-29.8

15 539

4.2

-38.7

-9 369

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

43 013

15.7

-40.7

5 632

1.5

-59.8

+37 381

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

42 971

15.7

-40.4

5 512

1.5

-59.6

+37 459

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

4 554

1.7

-29.1

9 996

2.7

-40.5

-5 442

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

3 280

1.2

-31.6

8 636

2.3

-37.4

-5 356

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

15 071

5.5

-31.1

16 692

4.5

-43.0

-1 621

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

4 909

1.8

+0.9

3 720

1.0

-36.8

+1 189

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

5 303

1.9

-34.5

4 693

1.3

-46.5

+610

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

33 806

12.3

-53.5

32 864

8.9

-52.9

+942

 

dzelzs un tērauds (72)

17 028

6.2

-65.3

19 019

5.1

-51.5

-1 991

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

10 777

3.9

-24.3

7 405

2.0

-58.2

+3 372

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

34 063

12.4

-28.7

51 919

14.0

-59.9

-17 856

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

16 334

6.0

-27.2

25 328

6.8

-66.9

-8 994

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

17 729

6.5

-30.1

26 591

7.2

-49.6

-8 862

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

16 333

6.0

-48.8

29 345

7.9

-66.0

-13 012

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

13 375

4.9

-53.5

21 366

5.8

-73.9

-7 991

Dažādi izstrādājumi (XX)

8 443

3.1

-38.2

10 195

2.7

-52.3

-1 752

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

6 527

2.4

-43.2

6 627

1.8

-49.1

-100

Pārējās preces

10 819

3.9

-32.4

19 597

5.3

-50.1

-8 778

______________

¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2009.gada aprīlī nozīmīgākā daļa (70.8%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 14.8%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (16.2% no eksporta kopapjoma), Igaunija (15.0%), Krievija (9.4%), Vācija (8.0%) un Zviedrija (6.9%).

2009.gada aprīlī nozīmīgākā daļa (72.3%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 15.8%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (16.7% no importa kopapjoma), Vācija (10.7 %), Krievija (10.4%), Polija (8.9%) un Igaunija (6.9%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datubāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Lilita Laganovska
Tālr.: 67366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi