Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2010. gada septembrī

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums  faktiskajās cenās 2010.gada septembrī bija 1008.3 milj. latu par 7.7% jeb 71.7 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 30.5% jeb 235.6 milj. latu vairāk nekā 2009.gada septembrī.

2010.gada janvārī – septembrī ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 7422.4 milj. latu – par 22.3% jeb 1351.2 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms sasniedza 3329.1 milj. latu – par 28.7% jeb 743.0 milj. latu vairāk, bet importa apjoms bija 4093.3 milj.latu, kas veidoja pieaugumu par 17.5% jeb 608.2 milj. latu.

2010.gada trešajā ceturksnī eksporta apjoms sasniedza 1261.2 milj. latu – par 12.4% jeb 139.3 milj. latu vairāk salīdzinājumā ar otro ceturksni, bet importa apjoms veidoja 1558.5 milj. latu – par 15.4% jeb 207.4 milj. latu vairāk.

 

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

________________

1)  Dati precizēti par 2010.gada februāri, martu un jūniju.

 

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2010.g. septembrī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no

kopap-joma

% (+, -)

pret

2009.g.

septembri

tūkst. latu

% no

kopap-joma

% (+, -)

pret

2009.g.

septembri

Pavisam

460 707

100

+30.7

547 555

100

+30.3

-86 848

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

92 585

20.1

+31.4

84 853

15.5

+15.5

+7 732

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

18 747

4.1

+31.7

15 724

2.9

+8.6

+3 023

 

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

3 816

0.8

+21.1

5 644

1.0

+65.9

-1 828

 

piena pārstrādes produkti, olas (04)

11 144

2.4

+54.2

4 522

0.8

+19.3

+6 622

Augu valsts produkti (II)

39 592

8.6

+37.0

25 935

4.7

+24.8

+13 657

 

graudaugu kultūras (10)

25 921

5.6

+26.0

13 816

2.5

+37.0

+12 105

 

eļļas augu sēklas (12)

9 211

2.0

+2.1 reizes

2 306

0.4

+55.3

+6 905

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

31 459

6.8

+18.7

37 287

6.8

+10.1

-5 828

 

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

4 202

0.9

+5.6

1 914

0.3

+0.6

+2 288

 

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 356

0.3

-18.7

5 499

1.0

+17.9

-4 143

 

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

15 658

3.4

+38.6

10 803

2.0

+31.9

+4 855

Minerālprodukti (V) 1)

29 375

6.4

+63.4

78 321

14.3

+10.1

-48 946

 

 

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

27 190

5.9

+64.1

75 586

13.8

+9.7

-48 396

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

29 125

6.3

+21.3

55 891

10.2

+30.0

-26 766

 

farmācijas produkti (30)

14 512

3.2

+26.4

28 050

5.1

+34.6

-13 538

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

14 618

3.2

+49.4

32 900

6.0

+43.4

-18 282

 

plastmasas un to izstrādājumi (39)

11 599

2.5

+68.8

24 788

4.5

+45.4

-13 189

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

78 422

17.0

+49.8

8 376

1.5

+38.2

+70 046

 

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

78 318

17.0

+49.8

8 274

1.5

+38.9

+70 044

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

8 787

1.9

+44.0

15 797

2.9

+28.2

-7 010

 

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

5 082

1.1

+28.6

14 213

2.6

+36.4

-9 131

 

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

3 402

0.7

+76.8

1 537

0.3

-15.3

+1 865

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

20 108

4.4

+29.3

27 160

5.0

+12.7

-7 052

 

trikotāžas drāna (60)

1 369

0.3

+14.9

1 314

0.2

+20.4

 +55

 

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

5 222

1.1

+7.2

6 139

1.1

-5.4

-917

 

 

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

6 573

1.4

+32.4

7 717

1.4

-10.9

-1 144

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

73 155

15.9

+57.2

60 536

11.1

+70.5

+12 619

 

dzelzs un tērauds (72)

48 877

10.6

+73.7

37 668

6.9

+2.2 reizes

+11 209

 

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

12 871

2.8

+44.5

13 435

2.5

+38.9

-564

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

56 908

12.4

+2.3

94 538

17.3

+31.2

-37 630

 

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

25 666

5.6

-14.9

46 399

8.5

+33.6

-20 733

 

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

31 243

6.8

+22.5

48 139

8.8

+28.8

-16 896

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

26 340

5.7

+1.2

50 794

9.3

+2 reizes

-24 454

 

 

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

22 918

5.0

+8.5

31 333

5.7

+79.4

-8 415

 

lidaparāti; to daļas (88)

618

0.1

+10.5 reizes

12 512

2.3

+14.3 reizes

-11 894

Dažādi izstrādājumi (XX)

11 469

2.5

+9.5

11 569

2.1

+36.7

-100

 

 

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

9 499

2.1

+14.3

6 261

1.1

+19.1

+3 238

Pārējās preces

19 815

4.3

+13.3

26 820

4.9

+3.4

-7 005

______________                        

¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

2010.gada septembrī nozīmīgākā daļa (69.8%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 14.5%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (17.6% no eksporta kopapjoma), Igaunija (11.7%), Krievija (10.2%), Vācija (8.6%) un Polija (6.2%).

2010.gada septembrī nozīmīgākā daļa (75.5%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 13.4%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (18.3% no importa kopapjoma), Vācija (11.6%), Krievija (7.8%), Polija (7.7%) un Igaunija (7.0%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmā Ārējā tirdzniecība - mēnešu/ceturkšņu dati»

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
tālr. 67366604
Lilita Laganovska

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi