Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2010. gada maijā

Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati liecina, ka kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2010.gada maijā bija 825.3 milj. latu – par 3.2% jeb 25.8 milj. latu vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 29.3% jeb 187.0 milj. latu vairāk nekā 2009.gada maijā.

2010.gada janvārī – maijā ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 3723.3 milj. latu – par 12.0% jeb 400.4 milj. latu vairāk nekā pagājušā gada atbilstošajā periodā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 1682.3 milj. latu – par 22.0% jeb 303.8 milj. latu vairāk, bet importa apjoms sasniedza 2041.0 milj. latu – par 5.0% jeb 96.6 milj. latu vairāk nekā gadu iepriekš.
 
Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

 

________________
1)  Dati precizēti par 2009.gada septembri, oktobri, decembri un 2010.gada februāri.
 
Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2010.g. maijā, faktiskajās cenās
 
 
Eksports
Imports
Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)
tūkst. latu
% no
kopap-joma
% (+, -)
pret
2009.g.
maiju
tūkst. latu
% no
kopap-joma
% (+, -)
pret
2009.g.
maiju
374 859
100
+34.6
450 356
100
+25.2
-75 497
Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)
60 621
16.2
+25.4
68 005
15.1
+0.2
-7 384
Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)
17 727
4.7
+47.2
15 602
3.5
+1.4
+2 125
 
gaļa un gaļas subprodukti (02)
1 791
0.5
+7.0
5 674
1.3
-19.1
-3 883
 
zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)
4 925
1.3
+23.5
5 201
1.2
+40.5
-276
 
piena pārstrādes produkti, olas (04)
9 057
2.4
+68.3
4 025
0.9
-0.5
+5 032
Augu valsts produkti (II)
15 348
4.1
+15.2
14 192
3.2
-11.6
+1 156
 
graudaugu kultūras (10)
9 767
2.6
+50.1
 861
0.2
+6.1
+8 906
Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)
26 592
7.1
+18.4
34 478
7.7
+2.4
-7 886
 
gaļas un zivju izstrādājumi (16)
3 799
1.0
-3.6
1 823
0.4
+28.0
+1 976
 
dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)
1 450
0.4
+1.8
4 944
1.1
-4.4
-3 494
 
alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)
12 552
3.3
+59.7
9 213
2.0
+15.4
+3 339
Minerālprodukti (V) 1)
20 329
5.4
+44.0
72 487
16.1
+43.1
-52 158
 
 
minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)
16 505
4.4
+31.1
70 565
15.7
+45.8
-54 060
Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)
35 379
9.4
+35.4
56 573
12.6
+47.9
-21 194
 
farmācijas produkti (30)
23 501
6.3
+57.0
27 356
6.1
+58.1
-3 855
Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)
12 492
3.3
+45.0
28 778
6.4
+54.2
-16 286
 
plastmasas un to izstrādājumi (39)
10 644
2.8
+50.7
23 405
5.2
+51.0
-12 761
Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)
73 816
19.7
+60.4
9 409
2.1
+79.2
+64 407
 
koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)
73 711
19.7
+60.4
9 205
2.0
+80.9
+64 506
Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)
7 420
2.0
+54.8
13 183
2.9
+24.2
-5 763
 
papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)
4 356
1.2
+40.5
11 672
2.6
+29.8
-7 316
 
poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)
2 665
0.7
+77.4
1 435
0.3
-6.9
+1 230
Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)
15 382
4.1
+11.3
21 511
4.8
+41.6
-6 129
 
trikotāžas drāna (60)
1 236
0.3
+24.2
1 639
0.4
+93.8
- 403
 
 
trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)
3 718
1.0
-16.8
3 392
0.8
-5.0
+326
 
 
tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)
4 527
1.2
-2.5
4 784
1.1
+25.8
-257
Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)
56 765
15.1
+58.3
48 368
10.7
+41.2
+8 397
 
dzelzs un tērauds (72)
34 765
9.3
+79.2
26 023
5.8
+50.0
+8 742
 
dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)
11 122
3.0
+24.7
11 215
2.5
+15.3
-93
 
varš un tā izstrādājumi (74)
4 084
1.1
+42.0
1 393
0.3
+22.1
+2 691
Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)
45 009
12.0
+15.0
72 585
16.1
+27.0
-27 576
 
mehānismi un mehāniskās ierīces (84)
22 072
5.9
-2.4
36 130
8.0
+25.4
-14 058
 
elektroierīces un elektroiekārtas (85)
22 937
6.1
+38.8
36 455
8.1
+28.6
-13 518
Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)
23 149
6.2
+4.3
28 984
6.4
+12.1
-5 835
 
 
sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)
20 886
5.6
+23.6
25 333
5.6
+19.2
-4 447
Dažādi izstrādājumi (XX)
10 331
2.8
+22.2
10 238
2.3
+6.6
 +93
 
 
mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)
8 723
2.3
+28.4
6 169
1.4
-2.5
+2 554
Pārējās preces
14 166
3.8
+28.0
20 235
4.5
-22.9
-6 069
______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.
 
2010.gada maijā nozīmīgākā daļa (73.6%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 14.4%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (16.5% no eksporta kopapjoma), Igaunija (13.3%), Krievija (10.1%), Vācija (8.5%) un Zviedrija (6.5%).
            2010.gada maijā nozīmīgākā daļa (77.9%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 13.1%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (17.7% no importa kopapjoma), Vācija (12.2%), Polija (8.1%), Krievija (7.8%) un Igaunija (7.6%).
 
Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Īstermiņa statistikas dati.
 
Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
tālr. 67366889
Elga Bendrāte
Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi