Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2010. gada janvārī

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2010.gada janvārī bija 615.7 milj. latu – par 12.2% jeb 85.6 milj. latu mazāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 6.1% jeb 40.1 milj. latu mazāk nekā 2009.gada janvārī.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1

1) Dati precizēti par 2009.gada augustu un oktobri.

 

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2010.g. janvārī, faktiskajās cenās


Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no kopap-joma

% (+, -) pret 2009.g. janvāri

tūkst. latu

% no kopap-joma

% (+, -) pret 2009.g. janvāri

Pavisam

269 424

100

+4.7

346 264

100

-13.1

-76 840

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

51 106

19.0

+26.8

60 966

17.6

-9.1

-9 860

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

12 320

4.6

+17.2

13 187

3.8

-10.8

-867

gaļa un gaļas subprodukti (02)

1 604

0.6

+26.9

4 967

1.4

-16.9

-3 363

zivis (svaigas, saldētas, žāvētas) (03)

3 079

1.1

-11.0

3 791

1.1

-12.2

-712

piena pārstrādes produkti (04)

6 283

2.3

+22.8

3 837

1.1

-1.1

+2 446

Augu valsts produkti (II)

20 343

7.6

+2 reizes

19 805

5.7

+13.1

+538

graudaugu kultūras (10)

14 547

5.4

+3 reizes

6 553

1.9

+ 7 reizes

+7 994

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

17 313

6.4

-11.2

24 449

7.1

-23.5

-7 136

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

2 497

0.9

-26.7

1 515

0.4

-22.0

+982

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 139

0.4

+8.1

3 884

1.1

-30.7

-2 745

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

6 428

2.4

+14.1

4 741

1.4

-24.4

+1 687

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

508

0.2

-83.6

1 461

0.4

-61.2

-953

Minerālprodukti (V) 1)

18 166

6.7

+ 2 reizes

78 325

22.6

-9.2

-60 159

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

17 529

6.5

+ 2 reizes

77 183

22.3

-7.8

-59 654

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

20 451

7.6

-3.6

41 959

12.1

-4.4

-21 508

farmācijas produkti (30)

11 521

4.3

+15.5

20 747

6.0

-8.7

-9 226

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

8 313

3.1

+14.5

15 839

4.6

+2.1

-7 526

plastmasas un to izstrādājumi (39)

6 685

2.5

+19.6

12 199

3.5

+1.8

-5 514

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

53 616

19.9

+37.8

4 741

1.4

-3.5

+48 875

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

53 568

19.9

+37.8

4 692

1.4

+0.1

+48 876

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

5 927

2.2

+28.1

10 727

3.1

+5.4

-4 800

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

3 637

1.4

+11.6

9 480

2.7

+6.6

-5 843

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

2 058

0.8

+66.4

1 164

0.3

-9.1

+894

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

14 586

5.4

-2.3

15 202

4.4

-17.6

-616

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

3 405

1.3

-19.8

3 127

0.9

-41.5

+278

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

5 716

2.1

+1.5

3 621

1.0

-31.6

+2 095

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

32 748

12.2

-14.4

36 343

10.5

+6.9

-3 595

dzelzs un tērauds (72)

15 068

5.6

-35.1

23 139

6.7

+30.6

-8 071

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

8 595

3.2

-5.2

6 886

2.0

-25.0

+1 709

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

29 561

11.0

-31.1

49 307

14.2

-19.9

-19 746

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

13 255

4.9

-49.3

20 482

5.9

-41.1

-7 227

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

16 307

6.1

-2.6

28 825

8.3

+7.5

-12 518

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

14 970

5.6

-24.8

11 018

3.2

-57.8

+3 952

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

14 113

5.2

+22.4

8 864

2.6

-64.4

+5 249

Dažādi izstrādājumi (XX)

9 502

3.5

+10.0

7 350

2.1

-25.0

+2 152

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

8 273

3.1

+12.9

4 236

1.2

-38.2

+4 037

Pārējās preces

10 478

3.9

-8.2

14 487

4.2

-30.2

-4 009

______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

 

2010.gada janvārī nozīmīgākā daļa (72.6%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 10.0%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (15.1% no eksporta kopapjoma), Igaunija (14.1%), Vācija (9.0%), Zviedrija (8.3%) un Krievija (6.6%).

2010.gada janvārī nozīmīgākā daļa (67.1%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 24.4%. Svarīgākie importa partneri bija Krievija (17.3% no importa kopapjoma), Lietuva (16.7%), Vācija (9.2%), Polija (7.2%) un Igaunija (6.7 %).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā mēnešu/ceturkšņu dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
tālr. 67366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi