Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2009. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati liecina, ka Latvijas kopējais preču ārējās tirdzniecības apjoms faktiskajās cenās 2009.gadā sasniedza 8 205.3 milj. latu - par 3 751.3 milj. latu jeb 31.4% mazāk salīdzinājumā ar 2008.gadu. Tai skaitā eksporta apjoms samazinājās par 857.3 milj. latu jeb 19.4%, bet importa - par 2 894.0 milj. latu jeb 38.4%.

2009.gadā vērojama ārējās tirdzniecības bilances uzlabošanās, palielinoties eksporta īpatsvaram kopējā ārējās tirdzniecības apjomā līdz 43.5% (37.0% 2008.gadā).

Latvijas ārējā tirdzniecība pa ceturkšņiem faktiskajās cenās, milj. latu 1 

 

1 Dati precizēti par 2009.gada II un III ceturksni.

Preču cenu izmaiņu ietekmes rezultātā eksporta apjoms salīdzināmajās cenās 2009.gadā samazinājās par 10.5% salīdzinājumā ar 2008.gadu, bet importa apjoms tajā pat laikā saruka par 34.2 %.

 

Latvijas ārējās tirdzniecības apjoma izmaiņas salīdzināmajās cenās2

2009.gada ceturkšņi

Eksports, % (+,-) pret

Imports % (+,-) pret

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

iepriekšējo ceturksni

iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

I ceturksnis

-18.2

-20.1

-27.8

-37.0

II ceturksnis

+8.8

-16.1

-4.2

-38.7

III ceturksnis

+9.1

-7.5

+8.2

-34.6

IV ceturksnis

+6.0

+2.9

-0.6

-25.7

2 Dati precizēti par 2009.gada II un III ceturksni.

 

 

Latvijas eksporta un importa struktūra pēc BEC3 klasifikācijas, faktiskajās cenās

Preču sadalījums

Eksports

Imports

2008.gads

2009.gads

2008.gads

2009.gads

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

4 428.9

100

3 571.6

100

7 527.7

100

4 633.7

100

Kapitālpreces

430.4

9.7

370.9

10.4

1 209.5

16.1

476.1

10.3

Starppatēriņa preces

2 626.0

59.3

1 956.1

54.8

3 544.3

47.1

2 102.5

45.4

Patēriņa preces

1 067.0

24.1

896.2

25.1

1 930.3

25.6

1 363.4

29.4

Pārējās preces un bez sadalījuma pa preču kategorijām

169.1

3.8

221.8

6.2

326.7

4.3

481.2

10.4

Vieglie automobiļi4

123.5

2.8

105.8

3.0

345.3

4.6

98.3

2.1

Autobenzīns 4

12.9

0.3

20.8

0.6

171.6

2.3

112.2

2.4

3 Plašo ekonomisko kategoriju klasifikācija.
4 Šīs preces ietilpst vairākās BEC kategorijās.

Atbilstoši BEC klasifikācijai eksportētās un importētās preces var sagrupēt kategorijās pēc to iespējamā izlietošanas veida. Kapitālpreces veido pamatlīdzekļi, starppatēriņa preces - izejvielas un citi materiāli, kas paredzēti tālākai pārstrādei. Kā patēriņa preces tiek uzskaitītas preces, kas domātas iedzīvotāju vajadzībām. Citas preces, kas nav iekļautas minētajās kategorijās (piemēram, armijas aprīkojums u.c. specifiskas preces), ir ieskaitītas pārējo preču kategorijā.

 

Latvijas ārējās tirdzniecības struktūra atbilstoši uzņēmumu saimnieciskajai darbībai5 2009.gadā, faktiskajās cenās

Eksportētāju/importētāju galvenais saimnieciskās darbības veids

Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecības bilance, milj. latu (+,-)

milj. latu

% no kopējā apjoma

milj. latu

% no kopējā apjoma

Kopā

3 571.6

100

4 633.7

100

-1 062.1

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

83.7

2.3

27.4

0.6

+56.2

Apstrādes rūpniecība

1 552.3

43.5

692.9

15.0

+859.4

tai skaitā:

pārtikas produktu, dzērienu un tabakas ražošana

225.4

6.3

1 96.1

4.2

+29.3

tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana

112.6

3.2

54.9

1.2

+57.8

koka un papīra izstrādājumu ražošana; iespiešana

429.4

12.0

77.4

1.7

+352.1

ķīmisko vielu un produktu; farmaceitisko vielu un preparātu ražošana

134.9

3.8

47.3

1.0

+87.6

gumijas un plastmasas; nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

93.4

2.6

63.2

1.4

+30.2

metālu un metāla izstrādājumu ražošana

278.6

7.8

123.3

2.7

+155.3

datoru, elektronisko un optisko iekārtu; elektrisko iekārtu ražošana

88.0

2.5

36.2

0.8

+51.9

transportlīdzekļu ražošana

54.2

1.5

18.9

0.4

+35.3

mēbeļu ražošana

54.3

1.5

16.8

0.4

+37.5

pārējās apstrādes rūpniecības nozares

81.4

2.3

58.8

1.3

+22.6

Elektroenerģija, gāzes un siltumapgāde

19.9

0.6

337.0

7.3

-317.1

Būvniecība

29.8

0.8

54.0

1.2

-24.2

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

1 288.4

36.1

2 660.6

57.4

-1 372.2

Transports un glabāšana

84.2

2.4

96.4

2.1

-12.1

Pārējās sadaļas; bez sadalījuma pa nozarēm

513.3

14.4

765.4

16.5

-252.1

5 Pēc NACE 2.red. klasifikācijas

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Lilita Laganovska
tālr. 67366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi