Preses relīze

Par Latvijas ārējo tirdzniecību 2009. gada decembrī

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati, kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās 2009.gada decembrī bija 701.3 milj. latu – par 1.8% jeb 12.9 milj. latu mazāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 15.5% jeb 129.0 milj. latu mazāk nekā 2008. gada decembrī.

2009.gadā ārējās tirdzniecības apgrozījuma vērtība sasniedza 8 205.3 milj. latu – par 31.4% jeb 3 751.3 milj. latu mazāk nekā 2008.gadā. Tai skaitā eksporta apjoms bija 3 571.6 milj. latu – par 19.4% jeb 857.3 milj. latu mazāk, bet importa apjoms bija 4 633.7 milj. latu – par 38.4% jeb 2 894.0 milj. latu mazāk nekā 2008.gadā.

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. latu1 
 

1) Dati precizēti par 2009.gada jūliju un septembri.

 

Svarīgākās preces Latvijas ārējā tirdzniecībā 2009.g. decembrī, faktiskajās cenās


Eksports

Imports

Ārējās tirdzniecī-bas bilance, tūkst. latu (+,-)

tūkst. latu

% no kopap-joma

% (+, -) pret 2008.g. decembri

tūkst. latu

% no kopap-joma

% (+, -) pret 2008.g. decembri

Pavisam

315 796

100

+4.4

385 477

100

-27.0

-69 681

Lauksaimniecības un pārtikas preces (I-IV)

61 792

19.6

-17.7

68 984

17.9

-26.8

-7 192

Dzīvi dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti (I)

11 376

3.6

-20.7

11 090

2.9

-42.6

+286

gaļa un gaļas subprodukti (02)

1 052

0.3

-19.0

4 709

1.2

-32.8

-3 657

piena pārstrādes produkti (04)

5 998

1.9

-8.7

2 978

0.8

-38.5

+3 020

Augu valsts produkti (II)

24 440

7.7

-10.9

20 017

5.2

-10.5

+4 423

graudaugu kultūras (10)

17 559

5.6

-1.3

9 747

2.5

+3 reizes

+7 812

Pārtikas rūpniecības ražojumi (IV)

25 315

8.0

-22.1

33 954

8.8

-27.8

-8 639

gaļas un zivju izstrādājumi (16)

4 466

1.4

-40.9

1 572

0.4

-43.0

+2 894

dažādi jaukti pārtikas produkti (ieskaitot kafiju, tēju u.c.) (21)

1 217

0.4

-5.4

4 807

1.2

-29.4

-3 590

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni (22)

9 696

3.1

-23.0

7 300

1.9

-31.1

+2 396

tabaka un tabakas izstrādājumi (24)

752

0.2

-75.4

2 174

0.6

-45.8

-1 422

Minerālprodukti (V) 1)

19 159

6.1

+60.2

78 613

20.4

-9.2

-59 454

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti (27)

18 463

5.8

+81.5

77 098

20.0

-7.9

-58 635

Ķīmiskās rūpniecības ražojumi (VI)

29 949

9.5

-4.7

44 092

11.4

-17.5

-14 143

farmācijas produkti (30)

15 265

4.8

+25.5

24 831

6.4

-3.3

-9 566

Plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi (VII)

7 464

2.4

+0.9

19 078

4.9

-5.4

-11 614

plastmasas un to izstrādājumi (39)

6 320

2.0

+3.6

16 125

4.2

-0.8

-9 805

Koks, korķis un izstrādājumi no tiem; kokogle; pinumi (IX)

50 998

16.1

+29.3

5 105

1.3

-19.9

+45 893

koks un koka izstrādājumi; kokogle (44)

50 967

16.1

+29.3

5 013

1.3

-20.0

+45 954

Papīra masa; papīrs, kartons un to izstrādājumi (X)

5 358

1.7

+13.2

11 186

2.9

-11.9

-5 828

papīrs, kartons un to izstrādājumi (48)

3 373

1.1

-2.0

8 742

2.3

-12.1

-5 369

poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti (49)

1 819

0.6

+55.0

2 396

0.6

-11.4

-577

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi (XI)

12 887

4.1

-11.1

15 002

3.9

-15.6

-2 115

trikotāžas apģērbi un apģērba piederumi (61)

2 940

0.9

-27.7

2 670

0.7

-28.7

+270

tekstila apģērbi un apģērba piederumi (62)

4 489

1.4

-19.1

2 863

0.7

-23.5

+1 626

Parastie metāli un to izstrādājumi (XV)

42 378

13.4

+30.0

30 069

7.8

-35.8

+12 309

dzelzs un tērauds (72)

28 107

8.9

+67.7

15 758

4.1

-42.5

+12 349

dzelzs un tērauda izstrādājumi (73)

7 628

2.4

-14.1

7 680

2.0

-29.7

-52

Mehānismi un ierīces; elektroiekārtas (XVI)

45 960

14.6

-1.5

59 681

15.5

-38.5

-13 721

mehānismi un mehāniskās ierīces (84)

21 922

6.9

-12.4

27 029

7.0

-55.2

-5 107

elektroierīces un elektroiekārtas (85)

24 038

7.6

+11.0

32 653

8.5

-11.0

-8 615

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums (XVII)

17 715

5.6

+5.0

22 674

5.9

-50.1

-4 959

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas (87)

15 954

5.1

+9.3

19 368

5.0

-55.4

-3 414

Dažādi izstrādājumi (XX)

11 098

3.5

+9.4

9 735

2.5

-44.8

+1 363

mēbeles, gultas piederumi; apgaismošanas ierīces (94)

7 918

2.5

-7.6

6 622

1.7

-45.6

+1 296

rotaļlietas, spēles un sporta inventārs (95)

2 743

0.9

+2.5 reizes

2 232

0.6

-47.2

+511

Pārējās preces

11 038

3.5

-5.1

21 258

5.5

-28.3

-10 220

______________
¹) Šajā preču grupā ietilpst derīgie izrakteņi, nafta un tās pārstrādes produkti, dabasgāze, elektroenerģija.

 

2009.gada decembrī nozīmīgākā daļa (69.9%) Latvijas eksportā bija izvedumam uz Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja eksports uz NVS valstīm – 14.2%. Svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva (16.1% no eksporta kopapjoma), Igaunija (14.6%), Krievija (9.3%), Vācija (6.7%) un Zviedrija (5.7%).

2009.gada decembrī nozīmīgākā daļa (73.2%) Latvijas importā bija ievedumam no Eiropas Savienības valstīm, tam sekoja imports no NVS valstīm – 19.0%. Svarīgākie importa partneri bija Lietuva (18.6% no importa kopapjoma), Krievija (13.4%), Vācija (12.6%), Polija (7.8%) un Igaunija (6.5%).

Plašāku informāciju par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām var skatīt CSP datu bāzes tēmas ”Ārējā tirdzniecība” sadaļā Mēnešu/ceturkšņu dati.

 

Sagatavojusi Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
Lilita Laganovska
Tālr. 67366604

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi