Preses relīze

Janvārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 2,5 % mazāks nekā pirms gada

2021. gada janvārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,21 miljardu eiro, kas faktiskajās cenās bija par 2,5 % mazāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība samazinājās par 0,9 %, bet importa vērtība par 4 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati. Janvārī Latvija eksportēja preces 1,07 miljardu eiro apmērā, bet importēja par 1,14 miljardiem eiro. Salīdzinājumā ar 2020. gada janvāri ārējās tirdzniecības bilance nedaudz uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties no 47,6 % līdz 48,4 %.

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem 2021. gada janvārī salīdzinājumā ar 2020. gada janvāri eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 5,2 % lielāka, bet importa – par 0,9 %. Salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība palielinājās par 0,4 %, bet importa – par 0,6 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2021. gada janvārī, salīdzinot ar 2020. gada janvāri:

Svarīgākās izmaiņas importā 2021. gada janvārī, salīdzinot ar 2020. gada janvāri:

Janvārī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (16,8 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,4 %), Vācija (7,2 %) un Dānija (5,9 %). Nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (17,1 % no importa kopapjoma), Vācija (9,9 %), Polija (9,6 %) un Igaunija (9,1 %). Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais eksporta partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā janvārī veidoja 8 %, bet importā – 7,5 %.

2021. gada janvārī Eiropas Savienības valstu īpatsvars salīdzinājumā ar 2020. gada janvāri kopējā eksporta vērtībā palika nemainīgs (68,9 % no kopējās eksporta vērtības), savukārt kopējā importa vērtībā samazinājās par 2,3 procentpunktiem. NVS valstu īpatsvars eksportā palielinājās par 0,7 procentpunktiem, bet importā – par 1,5 procentpunktiem.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2021. gada janvārī
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2020. g. janvāri

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2020. g. janvāri

Pavisam

 1 067,5

100

-0,9

 1 139,7

100

-4,0

Eiropas Savienības valstis*

735,6

68,9

-1,0

 839,9

73,7

-6,9

eirozonas valstis

543,6

50,9

-1,7

626,0

54,9

-7,6

NVS valstis

115,8

10,8

6,4

126,7

11,1

10,6

pārējās valstis

216,1

20,3

-4,4

173,1

15,2

1,7

*Apvienotā Karaliste nav iekļauta Eiropas Savienības sastāvā.

2021. gada janvārī Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar 112 partnervalstīm, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību. Negatīva tā bija tirdzniecībā ar 46 valstīm.

Latvijas ārējās tirdzniecības bilance
(preču eksporta un importa vērtības starpība, miljonos eiro)   

bilance

Šā gada janvārī, salīdzinot ar 2020. gada janvāri, preču imports no Apvienotās Karalistes samazinājies par 24,3 milj. eiro jeb 83,5 %, ko varēja ietekmēt fakts, ka, sākot ar 2021. gada janvāri, preču ārējā tirdzniecība ar Apvienoto Karalisti tiek pakļauta muitas uzraudzībai un kontrolei, savukārt, salīdzinot ar mēnesi iepriekš – par 43,2 milj. eiro jeb 90 %. Samazinājums vērojams visās ārējās tirdzniecības preču grupās.

Farmācijas produktu eksporta kāpumu 2021. gada janvārī salīdzinājumā ar 2020. gada janvāri visvairāk ietekmēja medikamentu eksporta pieaugums par 2,7 milj. eiro jeb 9,9 %. Savukārt sauszemes transporta līdzekļu, to daļu eksports 2021. gada janvārī salīdzinājumā ar 2020. gada janvāri samazinājās, sarūkot vieglo automobiļu eksportam par 6,8 milj. eiro jeb 34,9 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2021. gada janvārī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2020. g. janvāri

2020. g. decembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

 1 067 458

 100

-0,9

-7,1

-2,9

koks un tā izstrādājumi, kokogle

 198 174

 18,6

 4,5

 5,2

 9,4

elektroierīces un elektroiekārtas

 140 526

 13,2

 5,7

-5,2

 2,4

mehānismi un mehāniskās ierīces

 61 892

 5,8

-7,5

-16,2

-11,2

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

 51 733

 4,8

 11,4

 23,2

 31,7

graudaugu produkti

 48 633

 4,6

-4,0

-35,5

-8,6

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

 45 536

 4,3

 15,7

-28,6

-4,6

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

 39 593

 3,7

-23,0

-17,7

-16,8

farmācijas produkti

 38 404

 3,6

 32,4

-13,4

 3,4

dzelzs un tērauda izstrādājumi

 33 678

 3,2

-2,6

-0,5

-8,3

mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas

 30 358

 2,8

-12,9

-5,8

-12,3

Koka un tā izstrādājumu, kokogles importa kāpumu 2021. gada janvārī salīdzinājumā ar 2020. gada janvāri ietekmēja zāģmateriālu importa pieaugums par 8,6 milj. eiro jeb 94,2 %. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dīzeļdegvielas importa kritums par 10,7 milj. eiro jeb 29,9 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2021. gada janvārī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2020. g. janvāri

2020. g. decembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

 1 139 723

100

-4,0

-19,2

-9,4

elektroierīces un elektroiekārtas

 173 770

15,2

8,3

2,1

9,1

mehānismi un mehāniskās ierīces

 120 698

10,6

6,6

-11,7

-3,0

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

 76 947

6,8

-8,2

-22,7

-11,3

dzelzs un tērauds

 59 083

5,2

3,1

82,7

39,3

farmācijas produkti

 54 908

4,8

-1,8

2,6

-0,8

koks un tā izstrādājumi, kokogle

 54 537

4,8

31,6

-1,1

11,8

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

 51 770

4,5

-24,7

-28,3

-34,0

plastmasas un to izstrādājumi

 47 748

4,2

-3,4

-4,5

-11,6

optiskās ierīces un aparatūra (ieskaitot medicīnisko)

 31 734

2,8

31,2

11,0

19,5

dzelzs un tērauda izstrādājumi

 29 369

2,6

3,2

9,7

-6,4

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama oficiālās statistikas portāla sadaļā “Ārējā tirdzniecība” un eksporta un importa datu analīzes rīkā.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa

E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366
621, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Ieva Jansone
Ārējās tirdzniecības statistikas daļa
E-pasts:
Ieva.Jansone@csb.gov.lv
Tālr.: 67366721

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi